Source: Gaurav Vaishnava

 

 

 

Bệnh viện Blacktown, Tây Sydney, đang được rà soát toàn diện sau khi chỉ trong vòng 18 tháng đã có đến 4 trẻ sơ sinh tử vong và nhiều bác sĩ phụ sản đang đe doạ sẽ nghỉ việc.

 

 

Bộ trưởng Y Tế NSW Brad Hazzard đã yêu cầu rà soát toàn diện bệnh viện Blacktown sau khi có 20 bác sĩ phụ sản lâu năm tại bệnh viện Blacktown, Tây Sydney, đang đe doạ sẽ nghỉ việc. Chuyện này xảy ra trong bối cảnh đã có 4 ca trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện chỉ trong vòng 18 tháng.

 

 

 

-Nhiều bác sĩ phụ khoa lâu năm tại bệnh viện Blacktown cho phép bệnh viện này 11 tuần để giải quyết các vấn đề trước khi họ nghỉ việc.

-Một trong số các vấn đề là thiếu phòng mổ và thiếu nhân viên.

-Bộ trưởng Y tế tiểu bang cho biết đã yêu cầu rà soát toàn bộ bệnh viện, trong khi phe đối lập gọi đây là 'cuộc khủng hoảng'.

 

 

Ông Hazzard nói hiện tại vẫn chưa có ai nghỉ việc, thế nhưng nhiều bác sĩ đã viết thư cho cả quản lý của bệnh viện lẫn quản lý y tế địa phương trình bày hàng loạt vấn đề.

 

 

Ông nói trong số những vấn đề nêu lên là thiếu phòng mổ cho những ca sinh mổ, điều này dẫn đến nhiều rủi ro nghiêm trọng trong những trường hợp phải mổ thai khẩn cấp.

 

 

Vấn đề thiếu nhân viên cũng là một trong những vấn đề được nêu trong thư.

 

 

Bệnh viện Blacktown là một trong những bệnh viện đông bệnh nhân nhất Sydney.

 

 

Ông Hazzard cho biết 20 bác sĩ đã yêu cầu quản lý phải giải quyết những vấn đề trên nếu không họ sẽ nghỉ việc vào tháng Hai.

 

 

Phát ngôn nhân về Y tế của phe Đối lập tiểu bang NSW, Ryan Park, mô tả những vấn đề này là ‘một tình huống tồi tệ’ và ông Hazzard cần phải can thiệp ngay lập tức cái mà ông Park gọi là ‘cuộc khủng hoảng’.

 

 

Ông Park nói  “Khi có đồng loạt 20 bác sĩ phụ khoa muốn nghỉ việc chỉ trong vài tháng tới thì chắc chắn là vấn đề này cần phải được giải quyết ngay, đó không chỉ đơn giản là chuyện xảy ra hàng ngày trong hệ thống y tế của chúng ta,”

 

“Điều đó có nghĩa là Chính quyền tiểu bang NSW phải ngay tức ngồi xuống, giải quyết vấn đề này trước khi chúng ta phải chứng kiến thêm những bi kịch khác.”

 

 

Hồi tháng 6, bệnh viện Blacktown vừa có một ca trẻ sơ sinh tử vong.

 

 

Ban quản lý bệnh viện cho hay họ ‘đang làm việc với các nhân viên y tế đã lắng nghe những lo ngại’ về các ‘vấn đề xoay quanh nhân viên và các vấn đề khác’.

 

 

Hiệp hội y tế Úc thì nói ‘họ muốn nhìn thấy các dịch vụ về nhi khoa và sản khoa được phân bổ hợp lý tại Bênh viện Blacktown’.