Ảnh: Supplied / Marcin Wojcik

 

 

AUSTRALIA - Hội đồng Nghệ thuật Úc Châu công bố, về những người nhận tiền từ một quỹ văn học, được sử dụng để gia tăng hiểu biết về cả tác giả và văn học Úc. Quỹ Đầu tư về Văn học được tạo thành từ ba nguồn bao gồm dịch thuật, du lịch bản quyền và du lịch tác giả.

 

Nhà văn Katherine Brabon ở Melbourne sẽ ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ ba của mình, Body Friend, ở Anh sau khi được nêu tên là người nhận tài trợ từ Quỹ Đầu tư về Cấu trúc Văn học, tên tiếng Anh là Literature Structural Investment Fund.

 

Katherine Brabon "Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi xuất bản ở nước ngoài, vì vậy tôi thực sự vui mừng khi tôi đến các hiệu sách, được tham gia các sự kiện, gặp gỡ nhóm Ultimo Press UK và ra mắt cuốn sách ở đó mà tôi rất hào hứng, đặc biệt là cho ấn phẩm quốc tế đầu tiên này".

 

Được biết quỹ nầy nhằm mục tiêu gia tăng sự hiểu biết về cả tác giả và văn học Úc, gồm cả ba nguồn sáng tạo là dịch thuật, du lịch và các tác giả chuyên viết về du lịch.

 

Người đứng đầu về Văn học tại Hội đồng Úc châu, hay Australia Council, là bà Wenona Byrne.

Bà Wenona Byrne nói "Quỹ Đầu tư Cấu trúc Văn học là một cách hỗ trợ các sách vở Úc được xuất bản ở nước ngoài".

"Nó có thể gồm ba nguồn, một trong số đó là tài trợ dịch thuật cho các nhà xuất bản quốc tế để dịch tác phẩm của Úc, một quỹ khác là quỹ du lịch tác giả hỗ trợ các tác giả đi đến các hoạt động quảng bá liên quan đến xuất bản sách của họ ở nước ngoài và thứ ba là quỹ bản quyền dành cho các đại lý văn học và nhà xuất bản đi đến thị trường sách quốc tế và giới thiệu tác phẩm của Úc, cho các nhà xuất bản quốc tế”.

“Cũng như tiếp tục nhắc nhở mọi người về chiều rộng và chiều sâu của các tác phẩm Úc ở đây và đó là các thể loại trẻ em, người lớn, tiểu thuyết và phi hư cấu.”

 

Trong những năm trước đây, Hội đồng Úc Châu cũng điều hành quỹ dịch thuật và đây là quỹ tài trợ quốc tế duy nhất hỗ trợ các tác giả, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

 

Tuy nhiên ở vòng trước, họ nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ về sự tham gia có tính cách quốc tế.

 

Bà Wenona Byrne nói "Đã có một sự gia tăng bất ngờ về số lượng đơn đăng ký, mà chúng tôi nhận được từ các luồng khác nhau".

"Chúng tôi nghĩ rằng, nó chỉ ra sự cần thiết và cấp bách đối với các nhà xuất bản và tác giả Úc, để kết nối lại với các đối tác quốc tế của họ, do bây giờ biên giới đã mở ra và bây giờ kinh doanh quốc tế đã kết nối lại”.

 

Được biết nước Úc có nhiều nhà văn và viết sách tài năng, nhưng do quy mô và vị trí của Úc trên thế giới, các văn sĩ Úc cần được hỗ trợ để tài trợ cho chuyến đi của họ đến các cơ quan xuất bản quốc tế, vốn sẵn sàng dịch tác phẩm của họ sang nhiều ngôn ngữ.

 

Bà Wenona Byrne một lần nữa cho biết.

"Chúng tôi cần thường xuyên tham gia du lịch, để có thể tham dự các hội chợ sách và đưa chúng tôi ra khỏi đó nếu bạn thích".

"Cũng như tiếp tục nhắc nhở mọi người về chiều rộng và chiều sâu của các tác phẩm Úc ở đây và đó là các thể loại trẻ em, người lớn, tiểu thuyết và phi hư cấu".