Tổng Trưởng Giáo Dục,  Alan Tudge. Nguồn: AAP

 

 

 

 

 

Tổng trưởng Giáo dục Liên bang cho biết các yếu tố trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia sẽ tạo ra một cái nhìn tiêu cực về lịch sử phương Tây. Ý kiến của ông đã bị các nhà giáo dục người thổ dân và nhiều người khác chỉ trích.

 

 

Một dự thảo mới cho chương trình giáo dục quốc gia, có khả năng thay đổi cách dạy lịch sử Úc cho trẻ em, đã làm dấy lên lo ngại từ Tổng trưởng Giáo dục Liên bang, Alan Tudge.

 

 

“Ngày Anzac không nên là một ý tưởng gây tranh cãi. Đây là ngày thiêng liêng nhất trong lịch Úc.”

 

 

Ông Tudge nói rằng ông ủng hộ việc giảng dạy lịch sử về các quốc gia đầu tiên của Úc.

 

“Tôi hoàn toàn nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cách giải thích đúng đắn, trung thực về lịch sử của chúng ta, và điều đó bao gồm một số hành vi đối xử không tốt với người thổ dân.”

 

 

Nhưng ông không thoải mái với việc kể rộng hơn về lịch sử gần đây của Úc.

 

 

Ông lo ngại rằng học sinh sẽ được dạy một cái nhìn tiêu cực về lịch sử gần đây của quốc gia, và cuối cùng ngăn cản thế hệ tiếp theo của người Úc bảo vệ đất nước trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

 

 

Câu chuyện về Thế chiến thứ nhất đã được giảng dạy trong các lớp học của Úc, nhưng các thay đổi được đề xuất đối với chương trình giảng dạy, bao gồm các liên kết tham khảo những cách giải thích khác nhau về huyền thoại ANZAC. Điều này khiến Tổng trưởng liên bang không hài lòng.

 

“Ngày Anzac không nên là một ý tưởng gây tranh cãi. Đây là ngày thiêng liêng nhất trong lịch Úc.”

 

 

Ông Tudge nói rằng ông ủng hộ việc giảng dạy lịch sử về các quốc gia đầu tiên của Úc.

 

“Tôi hoàn toàn nghĩ rằng chúng ta cần phải có một cách giải thích đúng đắn, trung thực về lịch sử của chúng ta, và điều đó bao gồm một số hành vi đối xử không tốt với người thổ dân.”

 

 

 

Nhưng ông không thoải mái với việc kể rộng hơn về lịch sử gần đây của Úc.

 

“Nó chỉ là cái nhìn tiêu cực về nước Úc và điều đó không chính xác, cũng không khơi dậy niềm tự hào về đất nước của chúng ta.”

 

 

Chương trình giáo dục phổ thông quốc gia được thiết lập bởi một cơ quan độc lập và cứ mỗi 6 năm lại được đưa ra xem xét.

 

 

Chương trình giáo dục là nền tảng được giảng dạy ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ và phải được xác nhận bởi các bộ trưởng giáo dục liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ, những người cuối cùng quyết định những gì trẻ em được dạy.

 

 

Dân biểu thuộc đảng Lao động, Tony Burke, tin rằng nên đưa vào chương trình giảng dạy một phiên bản lịch sử của Úc có nhiều sắc thái hơn.

 

“Tôi không nghĩ nó phức tạp. Lịch sử nên là sự nghiên cứu về những gì đã xảy ra. Một số điều sẽ tốt, một số điều thì không.”

 

 

Cơ quan quản lý chương trình giảng dạy có một ủy ban cố vấn người thổ dân.

 

 

Mark Rose, một người Gunditjmara là Chủ tịch ủy ban cố vấn, bảo vệ những thay đổi đã được lên kế hoạch.

 

"Lịch sử cần sự thẩm vấn. Nó cần được phân tích. Và lịch sử cần được cân bằng bởi nhiều góc nhìn khác nhau. Đó là công việc của chúng tôi khi lập chương trình giảng dạy. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì có thể khiến mọi người ghét đất nước của họ. Vâng, đó là một trò hề. Xin lỗi ngài Tổng trưởng.”

 

 

Những thay đổi vẫn chưa được hoàn thành và Tổng trưởng không chỉ can thiệp về những gì được dạy trong lớp học mà còn về tiêu chuẩn giảng dạy, kêu gọi các tiểu bang và vùng lãnh thổ trả lương nhiều hơn cho các nhà giáo dục, để thu hút những người đạt thành tích cao vào làm việc.

 

 

Chương trình học mới dự kiến sẽ được công bố vào năm sau.