Bộ trưởng Chính quyền địa phương Geoff Brock từng là thị trưởng của Port Pirie trước khi trở thành nghị sĩ. (ABC News: Michael Clements)

 

NAM ÚC - Gần 50 thành viên hội đồng chính quyền địa phương được bầu ở Nam Úc có thể bị mất chức vì không tiết lộ những món quà được tặng cho họ trong các cuộc tranh cử.

 

Theo luật tiểu bang, những món quà trên 500 đô-la phải được khai báo, trong khi những ứng cử viên nào không nhận được bất kỳ món quà nào vẫn phải nộp tờ khai cho Ủy hội Bầu cử Tiểu bang Nam Úc (Electoral Commission of South Australia - ECSA).

 

Trong một tuyên bố trước nghị viện, ông Geoff Brock, Bộ trưởng Chính quyền địa phương (Local Government Minister), cho biết 46 thị trưởng và ủy viên hội đồng đã không làm như vậy sau cuộc bầu cử hội đồng được tổ chức vào tháng Mười Một năm ngoái.

 

Ông nói: “Yêu cầu này bảo đảm rằng các cử tri của hội đồng nhận thức được những món quà mà các thành viên của họ đã nhận được và ai đã tặng những món quà đó.”

"Đó là nền tảng cho tính minh bạch và trách nhiệm thích hợp trong việc ra quyết định của các thành viên hội đồng; việc khai báo cũng không gây phiền hà."

 

Ông Brock, cựu thị trưởng, cho biết các thành viên đắc cử đã được thông báo về yêu cầu này 12 lần trong và sau cuộc bầu cử, kể cả trong các lá thư được gửi qua đường thư bảo đảm.

 

Bức thư đó nói rằng vị trí của họ sẽ bị bỏ trống nếu họ không nộp tờ khai.

 

Trong một tuyên bố, Ủy hội Bầu cử cho biết "không có quyền làm ngơ" đối với các thành viên hội đồng không nộp tờ khai báo về những món quà họ nhận được.

 

Ủy hội bầu cử cho biết đã có 45 thành viên được bầu đã được yêu cầu phải nộp tờ khai.

 

Ủy hội này nói "Các thành viên được bầu bị ảnh hưởng bởi yêu cầu trên có thể nộp đơn lên Tòa án Hành chính và Dân sự Tiểu bang Nam Úc (SACAT) để yêu cầu sự phục hồi chức vị."

"Hơn 1,200 ứng cử viên được đề cử cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương trong năm 2022 và trong số đó, đại đa số đã tuân thủ các yêu cầu của luật pháp.”

"Trách nhiệm của thành viên được bầu là bảo đảm rằng họ hiểu và tuân thủ luật pháp liên quan. Ủy hội Bầu Cử Tiểu bang Nam Úc (ECSA) cung cấp hướng dẫn cặn kẽ cho các ứng cử viên để hỗ trợ họ đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình."

 

Các cuộc bầu cử để thay thế các thành viên hội đồng đã bị trì hoãn một tháng để chờ kết quả của bất kỳ kháng cáo nào.

 

Thị trưởng duy nhất dường như bị ảnh hưởng bởi yêu cầu trên là Matt Larwood, Thị trưởng Thành Phố Prospect, người duy nhất không có hai mẫu quyên góp vận động tranh cử được đăng trên trang mạng của Ủy hội Bầu cử.

 

Tuy nhiên, ông ấy nói rằng ông ta không bắt buộc phải nộp một mẫu đơn.

 

Ủy hội bầu cử hiện đã thông báo cho các Giám Đốc điều hành của các hội đồng, nêu tên những thành viên chưa nộp tờ khai báo.

 

Ông Brock không nêu ra tên các thành viên hội đồng, mặc dù không ai đến từ Hội đồng Thành phố Adelaide.

 

Ông Brock nói: “Không nên quên rằng trách nhiệm chính của mỗi người và mỗi đại diện được bầu, cho dù từ nơi này hay từ các hội đồng, là bảo đảm rằng họ đáp ứng tất cả các yêu cầu luật pháp áp dụng cho họ”.

"Thật đáng thất vọng khi rất nhiều thành viên của hội đồng và chính các hội đồng đó đang ở thời điểm này."

 

Yêu cầu báo cáo quà tặng đã được áp dụng trong 20 năm, nhưng trong các cuộc bầu cử trước đó, các thị trưởng và ủy viên hội đồng được yêu cầu báo cáo với giám đốc điều hành của hội đồng.

 

Ông Brock cho biết chưa từng có thành viên hội đồng nào bị mất chức trước đây vì không báo cáo các món quà tặng.