Một số ngôi trường từng có điều kiện tài chính tốt nhất ở Victoria nay đang muốn được hỗ trợ nhờ vào chương trình trợ cấp JobKeeper để tiếp tục trả lương cho nhân viên.

 

 

 

 

 

 

Credit:Paul Jeffers

 

 

 

 

 

Hãng tin The Sunday Age cho biết, các trường này, bao gồm những trường thu hút nhiều sinh viên quốc tế như Melbourne University’s Trinity College và Monash College, hiện đã đủ điều kiện để được nhận trợ cấp.

 

 

Trong khi nhiều trường học ở Victoria đã chuyển sang dạy trực tuyến trong năm nay, các trường tư như Trinity Grammar, Geelong Grammar, Wesley College, Gippsland Grammar và Bialik College xác nhận rằng họ có đủ điều kiện để được lãnh trợ cấp JobKeeper sau khi bị mất từ 30% doanh thu trở lên.

 

 

Một số trường ở khu vực hẻo lánh, trong đó có trường Cobram Anglican Grammar và trường St Paul’s Anglican Grammar ở Gippsland cũng cho rằng họ có đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp.

 

 

Theo các quy tắc trong chương trình JobKeeper, các trường tư cũng có thể được lãnh trợ cấp để trả lương cho nhân viên nếu họ bị mất từ 30% doanh thu trở lên.

 

 

Một số trường phi chính phủ đã chọn cách giảm hoặc hoãn thu tiền học phí đối với các gia đình khó khăn về tài chính. Trong khi đó, một số trường không nộp đơn xin trợ cấp JobKeeper trong học kỳ hai dự kiến sẽ nộp đơn trong học kỳ ba.