Cơ Quan hữu trách Y Tế Tiểu Bang NSW kêu gọi những ai đã từng đến những địa điểm nêu bên dưới hãy đi xét nghiệm. Credit: AAP

 

 

 

CẢNH BÁO Y TẾ CÔNG CỘNG ĐƯỢC ĐƯA RA TẠI TIỂU BANG NSW VÀO NGÀY 28, 29 VÀ 30 THÁNG 10:

 

 

Bất kỳ người nào đã từng đến các địa điểm sau đây vào thời gian được liệt kê dưới đây đều được coià có tiếp xúc gần với người bị nhiễm coronavirus và phải đi xét nghiệm ngay lập tức và cách ly trong 14 ngày.

 

* Flip Out Prestons Indoor Trampoline Park vào ngày 25 tháng Mười từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

 

* Nhà hàng Lebanon Jasmins ở Liverpool vào ngày 25 tháng Mười từ 2 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều.

 

* Phòng tập F45 Leppington vào các ngày và giờ sau: Ngày 15 tháng Mười lúc 5 giờ 15 chiều đến 6 giờ chiều; ngày 17 tháng Mười lúc 8 giờ 10 sáng đến 9 giờ 10 sáng; ngày 18 tháng Mười lúc 8 giờ 55 sáng đến 9 giờ 40 sáng; ngày 19 tháng  Mười lúc 5 giờ 50 sáng đến 6 giờ 35 sáng; ngày 20 tháng Mười lúc 5 giờ 50 sáng đến 6 giờ 35 sáng; ngày 21 tháng Mười lúc 5 giờ 15 đến 6 giờ chiều;  ngày 22 tháng Mười lúc 6 giờ 45 sáng đến 7 giờ 30 sáng;  ngày 23 tháng Mười lúc 9 giờ 35 đến 10 giờ 20 sáng;  ngày 24 tháng Mười lúc 7 giờ 10 sáng đến 8 giờ 10 sáng;  ngày 25 tháng Mười lúc 8 giờ 55 sáng đến 9 giờ 40 sáng;  ngày 26 tháng Mười lúc 5 giờ 50 đến 6 giờ 35 sáng;  ngày 27 tháng Mười lúc 6 giờ 45 đến 7 giờ 30 sáng;  ngày 28 tháng Mười lúc 5 giờ 50 đến 6 giờ 35 sáng.

 

 

Những ai đã đến khu chơi trò nhảy bạt trampoline sau lúc 2 giờ chiều ngày 25 tháng Mười, hoặc có mặt tại một lớp học ngay sau khi hay trước khi các buổi học ở F45 Leppinton được xem là có tiếp không trực tiếp với người bị nhiễm bệnh. Những người này phải theo sức khỏe bản thân và phải đi xét nghiệm nếu các triệu chứng trở nặng.   

 

 

 

Những ai đã đến các địa điểm sau đây vào thời gian được liệt kê sẽ được coi là có tiếp xúc không trực tiếp

* Ali Baba Charcoal Chicken ở Auburn vào ngày 18 tháng Mười từ 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, và ngày 26 tháng Mười từ 1 giờ chiều đến 1 giờ 20 chiều.

* Giao lộ Westfield Bondi vào ngày 24 tháng Mười từ 1 giờ 30 chiều đến 4 giờ 30 chiều.

* Cửa hàng thịt nướng Watsup Brothers ở Condell Park vào ngày 24 tháng Mười từ 5 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều.

* Chợ Carnes Hill vào ngày 27 tháng Mười từ 3 giờ 30 chiều đến 4 giờ 30 chiều.

BBT.

Theo 7news.