300,000 liều vắc-xin được Úc chia sẽ cho Việt Nam tới Phi Trường Nội Bài vào ngày 31 tháng Chín, 2021. Nguồn: Đại Sứ Quán Úc Đại Lợi tại Việt Nam.

 

 

 

 

AUSTRALIA - Văn phòng Ngoại trưởng Úc Đại Lợi cho biết nước Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ công cuộc chống phản ứng lại COVID-19 của Việt Nam bằng cách chia sẻ thêm 2,7 triệu liều vắc-xin.

 

 

Thông cáo báo chí hôm ngày 10 tháng 11 từ văn phòng của Thượng nghị sĩ Hon Marise Payne, Ngoại trưởng Úc và Bộ trưởng Phụ nữ sự vụ, cho biết đây là bằng chứng thể hiện sự tiếp tục đầu tư của chính phủ Úc vào an ninh y tế trong khu vực và là một phần trong cam kết chia sẻ ít nhất 60 triệu liều vắc-xin với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đến cuối năm 2022.

 

 

Phân bổ mới từ nguồn cung cấp của Úc được xây dựng dựa trên 1,5 triệu liều vắc-xin đã giao cho Việt Nam trong năm nay và khoảng 3,7 triệu liều mà Úc sẽ giúp Việt Nam thu mua, nâng mức vắc -xin COVID-19 mà Úc chia sẻ cho Việt Nam lên tổng số hơn 7,8 triệu liều.

 

 

Úc cũng đang thực hiện một chương trình hỗ trợ trị giá 60 triệu Úc kim để tiếp cận vắc xin COVID-19, bao gồm các đóng góp từ chương trình phát triển song phương và cam kết của Úc trong chương trình Đối tác vắc-xin.

 

 

 

Sự hỗ trợ của Úc dành cho Việt Nam trong việc thúc đẩy an ninh y tế không chỉ giới hạn ở các liều vắc-xin và khả năng tiếp cận. Tuần này, Úc sẽ bàn giao chính thức cho phía Việt Nam hệ thống tủ làm lạnh để bảo quản vắc-xin, ống tiêm thuốc, và hộp an toàn cho Bộ Y tế Việt Nam.

 

Thông cáo này có đoạn viết "Tiếp cận với vắc xin COVID-19 an toàn và hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia Đông Nam Á và đó là trọng tâm để ổn định y tế và phục hồi kinh tế của chính nước Úc".