Khoản trợ cấp của chính quyền tiểu bang Victoria sẽ hỗ trợ Đại học La Trobe phát triển các nghiên cứu về nông nghiệp và thực phẩm tiên tiến vì lợi ích của ngành nông nghiệp trong hiện tại và tương lai.

 

 

 

 

 

Ảnh: AAP

 

 

 

 

Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc phụ trách Nông nghiệp Mary-Anne Thomas hôm 27/6 đã đến cơ sở ở vùng Bundoora của Đại học La Trobe để công bố khoản trợ cấp trị giá mười triệu đô la dành cho hai dự án cải thiện năng lực nông nghiệp và lương thực.

 

 

 

 

Dự án Nền tảng Sản xuất Nông nghiệp, sẽ nhận được 3.5 triệu đô-la tiền trợ cấp, nhằm mở rộng các nhà kính nghiên cứu của trường và nâng cấp trang thiết bị với việc lắp đặt công nghệ tiên tiến.

 

 

Các nhà kính được mở rộng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các giống cây trồng mới và cải tiến.

 

 

6.5 triệu đô-la còn lại sẽ được phân bổ cho Nền tảng Nông nghiệp Công nghiệp Ứng dụng, để phát triển các phòng nghiên cứu thực vật với khả năng truy cập kỹ thuật số từ xa của ngành công nghiệp khu vực hẻo lánh, các nhà nghiên cứu và sinh viên.