Ảnh: Victoria's Container Deposit Scheme / Screenshot

 

VICTORIA - Từ ngày 1/11, người dân Victoria có thể mang lon, chai và hộp đựng đồ uống hội đủ điều kiện đến các điểm thu gom để đổi tiền. Chi tiết thế nào?

 

Chính phủ Victoria đã bắt đầu triển khai chương trình Container Deposit Scheme – CDS Vic, với mục tiêu giảm một nửa lượng rác thải của tiểu bang.
 

Bộ trưởng Môi Sinh Tiểu bang Victoria, Steve Dimopoulos, nói “Chương trình Đổi rác tái chế lấy tiền (CDS Vic) của chúng tôi đã bắt đầu. Chương trình này sẽ giúp giảm đến một nửa lượng rác thải ở Victoria, góp phần mang lại một tương lai bền vững hơn, đồng thời đưa tiền trở lại túi của những người dân Victoria chăm chỉ.”

“CDS Vic sẽ tối đa hóa số lượng lon, chai và hộp carton được tái chế thành các sản phẩm mới và không bị đưa vào bãi rác.”

 

Từ ngày 1/11, người dân có thể nhận được 10 xu cho mỗi lon, chai và hộp đựng đồ uống hội đủ điều kiện được mang đến điểm thu gom.

 

Những lon, chai và hộp đựng đồ uống này sẽ có biểu tượng 10 xu trên nhãn mác.

 

Có 4 cách để đổi rác tái chế lấy tiền: thông qua máy bán hàng ngược (reverse vending machine), kho hàng, quầy thu gom, và các điểm thu gom di động.

 

Người dân có thể chọn nhận tiền mặt, phiếu mua hàng, chuyển khoản điện tử, hoặc đóng góp trực tiếp số tiền nhận được cho một tổ chức từ thiện hoặc nhóm cộng đồng đã đăng ký với chương trình.

 

VicReturn là Điều phối viên của Chương trình, trong khi các Nhà điều hành Khu vực Return-It, TOMRA Cleanaway và Visy sẽ thiết lập và giám sát các điểm thu gom và hoàn tiền cho người dân, được phân thành 3 khu vực: bắc, đông và tây.

 

Trong 9 tháng kể từ khi chương trình bắt đầu, chính phủ hy vọng có thể thiết lập ít nhất 1 điểm thu gom cho mỗi khu vực đô thị có 14.500 người sinh sống, 1 điểm thu gom cho mỗi khu vực nông thôn có 750 người sinh sống, và 1 điểm thu gom cho mỗi thị trấn có 350 người sinh sống ở vùng sâu vùng xa.

 

Giám đốc điều hành Return-It, ông Mark Churchin, nhắc nhở người dân không nên đập nát lon của họ trước khi mang đến để được hoàn lại tiền.
 

Ông nói với đài ABC “Một khi mã vạch bị hỏng hoặc hộp bị nghiền nát, máy sẽ không thể đọc được,”
“Vì vậy, chúng tôi khuyến khích tất cả người dân Victoria trả lại nguyên vẹn hộp đựng đồ uống.”
“Nếu đôi khi có một hai hộp bị nghiền nát, chúng tôi có thể giải quyết. Nhưng rất khó để xử lý một túi đầy hoặc một thùng chứa đầy những hộp đã bị nghiền nát.”

 

 

Để tìm hiểu thêm về CDS Vic và tìm điểm đổi rác tái chế lấy tiền gần nhất, hãy ghé thăm cdsvic.org.au.