Những người nhận trợ cấp JobSeeker độc thân không có con cái và những người trên 22 tuổi tham gia ABSTUDY sẽ sớm nhận được thêm $13,50 mỗi hai tuần. Nguồn: AAP / James Ross

 

 

AUSTRALIA - Những người nhận trợ cấp tiền già, tiền hỗ trợ người khuyết tật và chi phí cho người chăm sóc sẽ được nhận thêm chút tiền mỗi hai tuần.

 

Người Úc nhận trợ cấp an sinh xã hội sẽ nhận được nhiều tiền hơn khi các khoản thanh toán được lập chỉ mục.

 

Những người đang nhận trợ cấp tiền già, tiền hỗ trợ người khuyết tật và khoản thanh toán cho người chăm sóc sẽ bỏ túi thêm 19,60 đô-la đối với người độc thân và 29,40 đô-la cho các cặp vợ chồng gộp lại mỗi hai tuần, tính đến ngày 20 tháng Ba.

 

Mức trợ cấp tiền già sẽ lên tới 1.116,30 đô-la cho người độc thân và 1.682,80 đô-la cho các cặp vợ chồng mỗi hai tuần, khi bao gồm cả lương hưu và trợ cấp bổ sung năng lượng.

 

Những người được hỗ trợ tiền thuê nhà, JobSeeker, các khoản thanh toán nuôi dạy con đơn thân và ABSTUDY cũng sẽ nhận được khoản thanh toán tăng lên.

 

Thêm 77.000 phụ huynh đang được hưởng mức trợ cấp cao hơn sau khi mở rộng khả năng đủ điều kiện để chi trả cho các bậc cha mẹ có con nhỏ nhất dưới 14 tuổi thay vì 8 trong ngân sách trước.

 

Khoản trợ cấp nuôi con đơn thân sẽ tăng thêm $17,50 mỗi hai tuần.

 

Những người nhận JobSeeker độc thân không có con cái và những người trên 22 tuổi tham gia ABSTUDY sẽ nhận được thêm $13,50 mỗi hai tuần.

 

Mỗi thành viên của một cặp vợ chồng sẽ nhận được thêm $12,30 mỗi hai tuần.

 

Giới hạn thu nhập và tài sản cho các khoản thanh toán cũng sẽ được tăng lên phù hợp với chỉ số hóa vào ngày 20 tháng Ba.

 

 

 

Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Liên bang, Amanda Rishworth. Nguồn: AAP / Bianca De Marchi

 

 

 

Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết, chỉ số hóa là một biện pháp quan trọng để bảo đảm những người nhận phúc lợi có nhiều tiền hơn trong túi.

Bà nói "Ưu tiên số một của chúng tôi là giải quyết lạm phát và áp lực chi phí sinh hoạt,"

"Những người nhận tiền già là một trong những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta, nhiều người đã làm việc cả đời để đóng góp cho xã hội của chúng ta hoặc chăm sóc người thân."

 

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các khoản thanh toán tăng dần vào ngày 20 tháng Ba năm 2024, bao gồm giới hạn thu nhập và tài sản trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội.