Hội đồng thành phố Brimbank quyết định bán lô đất cho Bảo tàng Việt Nam Australia ở Sunshine. Nguồn: Facebook/Bảo tàng Việt Nam Australia

 

 

Ông Định Nguyễn, thành viên ban quản trị VMA, cho hay khi hoàn thành công trình, tên tiếng Việt của Viện Bảo tàng sẽ là "Viện Bảo tàng Người Việt Tự Do Úc Châu".

 

Hội đồng thành phố Brimbank đã biểu quyết chấp thuận bán khu đất gần ga xe lửa Sunshine, mặc dù một số doanh nghiệp địa phương phản đối địa điểm này, để xây dựng Viện Bảo tàng Việt Úc Vietnamese Museum Australia.
 

Dự án Vietnamese Museum Australia có tầm quan trọng quốc gia hiện có khoảng 18 triệu đô la tài trợ, bao gồm 10 triệu đô la tài trợ liên bang, 7 triệu đô la tài trợ tiểu bang và 1 triệu đô la quyên góp trong cộng đồng, theo thông báo của Hội đồng thành phố Brimbank.

 

Trước đó VMA đã phải hủy bỏ hợp đồng với Hội đồng thành phố Maribyrnong cho một địa điểm ở Footscray sau khi việc mua bán đất không thành.

 

 

Xin mời bấm vào biểu tượng audio ở đầu bài để nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Định Nguyễn, thành viên Uỷ ban Gây quỹ và Uỷ ban Nội dung và Phỏng vấn thuộc Dự án công trình viện bảo tàng.