Chính quyền tiểu bang Victoria đang củng cố đạo luật an toàn tại nơi làm việc.

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Auscape/Universal Images Group via Getty

 

 

 

 

 

Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang củng cố đạo luật an toàn tại nơi làm việc với những cải cách mới nhằm mở rộng quyền hạn và sự bảo vệ đối với người lao động, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình và hợp lý hóa việc thực thi các nghĩa vụ của người sử dụng lao động.

 

 

Vào ngày 21/6, chính quyền bang đã đưa ra Dự luật sửa đổi Luật pháp và Sức khỏe Nghề nghiệp 2021 nhằm củng cố luật pháp và đảm bảo nơi làm việc ở Victoria trở nên an toàn hơn.

 

 

Một thay đổi quan trọng trong đạo luật sẽ đảm bảo rằng người tuyển dụng lao động có tất cả các quyền và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người lao động.

 

 

Dự luật cũng sẽ ngăn chặn việc người sử dụng lao động trốn tránh trách nhiệm do vi phạm luật an toàn tại nơi làm việc.

 

 

 

 

Theo đạo luật được sửa đổi, nếu chủ sử dụng lao động đưa ra hợp đồng với các điều khoản bất lợi cho người lao động thì sẽ bị phạt đến $54,522 đối với cá nhân và $272,610 đối với doanh nghiệp.

 

 

Đạo luật cũng cập nhật quyền của các thanh tra viên trong việc chụp ảnh hoặc quay video để ghi lại các trường hợp vi phạm an toàn tại nơi làm việc, cũng như cho phép các nhân viên của tổ chức WorkSafe đưa ra các thông báo và báo cáo dưới dạng điện tử.