Berri, Barmera, Loxton và Renmark sẽ được phục vụ bởi một trường trung học mới trong khu vực. (ABC Riverland: Laura Collins).

 

 

Kế hoạch được công bố cho hay Renmark sẽ là nơi có trường trung học Công giáo đầu tiên của khu vực Riverland vào năm 2022.

 

Tổ chức Giáo dục Công giáo Tiểu Bang Nam Úc- Catholic Education South Australia cho biết kế hoạch phát triển trị giá 19,5 triệu đô-la sẽ phục vụ cho tối đa 360 học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12.

 

Riverland có bốn trường tiểu học Công giáo; Trường St Joseph's, Barmera, Our Lady of the River School, Berri, Trường St Albert, Trường Loxton and St Joseph, Renmark.

 

Giám đốc giáo phận Công giáo khu vực Port Pirie, Nichii Mardon, cho biết sự tham vấn rộng rãi và sự quan tâm của cộng đồng Riverland cần có một trường trung học đã thúc đẩy tổ chức Catholic Education SA thực hiện dự án này.

 

Bà nói  “Đó là một kế hoạch lớn, nhưng vô cùng thú vị,"

"Chúng tôi đã thực hiện phân tích chi tiết thông qua việc phát triển kế hoạch kinh doanh để xác định tính khả thi, và mong muốn xây dựng và mở rộng giáo dục trên toàn khu vực tiểu bang Nam Úc.

 

"Các gia đình đã bày tỏ cảm nghĩ với chúng tôi - những người trong bốn trường tiểu học Công giáo trong khu vực và những người bên ngoài hệ thống giáo dục này - họ muốn một sự lựa chọn cơ hội học hành cho con cái họ, có thể tiếp cận và có sẵn cho hầu hết các gia đình khác trong tiểu bang.

 

"Vì vậy, nó đang cố gắng giải quyết sự thiếu hụt đó và chúng tôi đã có được một thông điệp mạnh mẽ".

 

Cô Mardon cho biết vị trí chính xác của trường cấp hai này vẫn chưa được công bố, vì cần phải phân tích chi tiết hơn.

 

Tony Siviour, giám đốc điều hành của Hội đồng Renmark Paringa- Renmark Paringa Council, cho biết đây là một tin tuyệt vời cho thị trấn, nơi cũng sắp trải qua một cuộc tôn tạo trị giá hàng triệu đô-la dọc theo bờ sông.

 

Ông nói "Một trường trung học Công giáo đã được nói đến trong khoảng 30 hoặc 40 năm rồi, và thực tế là một bước gần hơn với kết quả ở Riverland thực sự rất thú vị,”.

 

Giáo dục Công giáo đang mở rộng ở khu vực tiểu bang Nam Úc

 

Tổ chức giáo dục Công Giáo Catholic Education SA đã công bố ba kế hoạch mở rộng giáo dục khác trong khu vực tiểu bang Nam Úc gần đây, bao gồm một trường Xavier College mới tại Two Wells vào năm 2021.

 

Trường St Joseph ở Murray Bridge, và Trường St Mary MacKillop ở Wallaroo, cũng sẽ được mở rộng để trở thành trường tiếp nhận cho các trường Lớp 9 từ năm 2022.

 

Cô Mardon nói "Chúng tôi đã đưa ra một cam kết mạnh mẽ sẽ cung cấp việc học tập tốt nhất cho học sinh trong khu vực",

 

"Vì vậy, đó là sự kết hợp của hai ưu tiên chiến lược của chúng tôi,  và do đó, chúng tôi cần có hành động ủng hộ kế hoạch này của mọi người,  và cung cấp các tài nguyên khi có thể, và khả thi để làm điều đó."

Trường trung học Công giáo mới tại Renmark sẽ được xây dựng theo hai giai đoạn, và các chi tiết tiếp theo về ngày xây dựng vẫn chưa được công bố.