Cựu thủ tướng Julia Gillard sẽ lãnh đạo Ủy ban Hoàng gia Nam Úc về Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em. (ABC News: Nick Haggarty)

 

NAM ÚC -  Cựu thủ tướng Julia Gillard sẽ dẫn đầu một ủy ban hoàng gia về giáo dục mầm non cho trẻ em ở tiểu bang Nam Úc, điều tra xem tiểu bang Nam Úc sẽ đưa ra độ tuổi bắt đầu đi học mầm non thêm một tuổi như thế nào.

 

Tại cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào tháng Ba, phíđảng Lao động ở tiểu bang Nam Úc hứa sẽ cho trẻ ba tuổi đi học mẫu giáo từ năm 2026, đồng thời công bố một ủy ban hoàng gia để xem xét cách thực hiện và chi phí.

 

Bà Gillard đã dành ba năm làm bộ trưởng giáo dục liên bang, và kể từ khi rời khỏi chính trường, bà được bổ nhiệm làm chủ tịch tổ chức Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (Global Partnership for Education).

 

Bà nói "Tôi muốn lãnh đạo ủy ban hoàng gia này theo một phong cách rất toàn diện vì tôi muốn nghe đâu là cách tốt nhất để thực hiện chương trình phổ cập mầm non cho trẻ ba và bốn tuổi".

 

Bà cho biết ủy ban sẽ tổ chức các buổi điều trần công khai, nhưng cũng sẽ bao gồm các cuộc thảo luận chuyên sâu, khảo sát và các diễn đàn nuôi dạy con trên mạng internet.

 

Bà nói "Chính quyền đã công bố chính sách của mình và mục đích của ủy ban hoàng gia là trả lời câu hỏi 'làm thế nào chương trình có thể được thực hiện?'".

"Chúng ta sẽ khắc phục điều đó ... và chúng ta phải có thời gian biểu thực hiện."

"Khi chúng ta nói về tương lai của tiểu bang Nam Úc, nó sẽ thực sự được xác định bằng các khoản đầu tư vào con cái của chúng ta."

 

Ủy ban hoàng gia hiện sẽ tiêu tốn của chính phủ 2,45 triệu đô-la. (ABC News: Lincoln Rothall)

 

Ông Malinauskas cho biết chính quyền của ông hứa sẽ thực hiện "một trong những cải cách toàn diện nhất trong một thế hệ đối với hệ thống giáo dục ở tiểu bang Nam Úc trong lĩnh vực giáo dục mầm non".

 

Ông cho biết thêm 450.000 đô-la đã được dành cho nhiệm vụ của hoàng gia, vì vậy ngân sách cho ủy ban hoàng gia là 2,45 triệu đô-la.

 

Ông nói: “Tất cả các nghiên cứu quốc tế đều cho chúng ta biết rằng không có năm nào quan trọng hơn những năm đầu của trẻ em.”

"Nếu bạn có thể thực hiện các khoản đầu tư thích hợp trong những năm đầu tiên, bạn có thể tạo dựng cả một cuộc đời cho một đứa trẻ.”

"Chúng ta cần phổ cập trường mầm non cho trẻ ba tuổi và bốn tuổi."

 

Ông cho biết ủy ban hoàng gia sẽ cho phép chính quyền đạt được quyền phổ cập mầm non cho tất cả trẻ em Nam Úc.

 

Ông Malinauskas cho biết ông đã yêu cầu ủy ban hoàng gia cung cấp các khuyến nghị của mình trước ngày 31 tháng Tám năm 2023, và một báo cáo sơ bộ sẽ được trình bày vào tháng Tư.

 

Ông nói "Đây sẽ là một ủy ban hoàng gia làm việc nhanh hơn nhiều so với những ủy ban trước đây."

 

Ông nói rằng các khuyến nghị là cần thiết vào năm tới để chính quyền có thể khai triển lớp mẫu giáo 3 tuổi vào năm 2026.

 

Bà Gillard cho biết đây là một khung thời gian "đầy tham vọng" nhưng bà sẽ cố gắng để đạt được nó.