Bộ Trưởng Y Tế, Greg Hunt, tại một buổi họp báo tại Tòa Nghị Viện, thủ đô Canberra. Nguồn: AAP

 

 

 

 

Có đến 15 phòng khám sức khoẻ tâm thần sẽ mở cửa đón công chúng tại Victoria vào hôm nay 14 tháng 9, như là một phần trong kế hoạch hỗ trợ để giúp đỡ người dân tiểu bang nầy trong thời buổi đại dịch. Sẽ có 9 phòng khám thuộc tổ chức HeadtoHelp tại trung tâm Melbourne và 6 phòng khác tại vùng quê Victoria.

 

 

15 phòng khám sức khoẻ tâm thần mà chính phủ liên bang loan báo hồi tháng rồi, sẽ mở cửa cho công chúng vào hôm nay thứ hai.

 

 

Đây là một phần trong kế hoạch về sức khoẻ tâm thần trị giá 31,9 triệu đô la, để hỗ trợ cho người dân Victoria trong thời đại dịch và đã được tiến hành nhanh chóng trên khắp tiểu bang.

 

 

Tổng Trưởng Y Tế Greg Hunt nói rằng, chính phủ liên bang nhìn nhận các hạn chế hiện tại có một tác dụng đáng kể, lên cuộc sống và sức khoẻ tâm thần của cá nhân và cộng đồng tại Victoria.

 

 

Ông Greg Hunt nói  “Chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ về mặt kinh tế, cùng lúc chương trình JobKeeper và JobSeeker hiện trợ giúp người dân Úc và đó là việc hỗ trợ về mặt sức khoẻ tâm thần".

"Đầu tiên là thông điệp đến người dân Úc là hãy tìm kiếm việc hỗ trợ, là họ không cô đơn".

"Việc nầy chẳng phải riêng cho một người nào mà có thể xảy ra cho bất cứ ai, vì vậy thông điệp nầy là hết sức quan trọng”.

 

 

Các phòng khám nầy mang bảng hiệu HeadtoHelp sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí trong 12 tháng tới, cho những người đến khám về sức khoẻ tâm thần của mình càng sớm càng tốt.

 

 

Các chuyên gia về tâm thần tại phòng khám gồm các bác sĩ toàn khoa, y tá chuyên về tâm thần, chuyên gia tâm lý, bác sĩ về thần kinh, nhân viên xã hội hay các nhân viên y tế khác.

 

 

Phòng khám cũng giúp gắn kết với các dịch vụ khác, bao gồm việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần ở mức độ cao hay hỗ trợ về mặt xã hội.

 

 

Cùng với việc khám bệnh từ xa, ông Hunt cho biết mọi người có thể tiếp cận để được giúp đỡ trong một số cách thức.

 

 

Ông Greg Hunt nói “Việc hỗ trợ thực sự được cung cấp qua việc khám bệnh mặt đối mặt, đó là lý do người dân Victoria được phép rời khỏi nhà để tìm kiếm sự giúp đỡ".

"Vì vậy nhiều người rất tha thiết muốn được liên lạc vào giữa lúc bị phong tỏa và giới nghiêm, cũng như giới hạn đi lại trong 5 kí lô mét".

"Đó là một phần hết sức quan trọng trong việc tiếp xúc giữa người với người”.

 

 

Thêm vào các phòng khám nói trên, một ngân khoản 5 triệu đô la thêm nữa nhằm tài trợ cho các dịch vụ điện thoại hay các dịch vụ khác trên mạng.

 

 

Đó là các dịch vụ giúp đỡ những người bị chứng rối loạn ăn uống như Hiệp hội Butterfly, Q-Life nhằm giúp đỡ ẩn danh và miễn phí cho giới LGBTI và Perinatal Anxiety và Depression tức lo lắng trước khi sinh và trầm cảm gọi tắt là PANDA.

 

 

Đường giây trợ giúp cho Dịch vụ Y tế Thổ Dân Victoria cũng nhận được sự hỗ trợ thêm nữa.

 

 

Phó Trưởng Ban Cố vấn Y tế về Sức khoẻ Tâm thần, Bà Ruth Vine nói rằng, các phòng khám đáp ứng với nhu cầu ngày càng gia tăng trong cộng đồng.

 

 

Bà Ruth Vine nói  “Chúng tôi ghi nhận, gần lúc diễn ra việc phong tỏa Melbourne, đáng tiếc là có sự gia tăng đáng kể con số những người nhập viện để cấp cứu, với mức tăng vọt về sức khoẻ tâm thần”.

"Đặc biệt là sự gia tăng ở những người trẻ, với các chứng rối loạn ăn uống và các chứng khác cũng như nhu cầu khá cao về cho các bệnh nhân nằm dưỡng bệnh ở bệnh viện".

"Vì vậy các dịch vụ nầy sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí có thể tiếp cận được và ông Tổng Trưởng đã nêu bật là tại 15 địa điểm khác nhau”.

 

 

Được biết các phòng khám được đặt tại các nơi như: Berwick, Franston, Officer, Hawthorn, Yarra Junction, West Heidelberg, Broadmeadows, Wyndhma Vale, Brunswick East, Warragul, Sale, Bendigo, Wodonga, Sebastopol và Norlane.

 

Bất cứ ai quan tâm đến sự kiện tâm thần của mình, có thể đến viếng các phòng khám nầy hay gọi số 1800 595 212 để nói chuyện với một chuyên viên y tế hay để nối kết với một dịch vụ gần với họ.

 

Quí vị cũng có thể tìm thêm thông tin ở trang mạng headtohelp.org.au