Sở Thuế Vụ Úc Đại Lợi đang cảnh báo về việc xảy ra nhiều vụ lừa đảo mới bằng myGov khi người dùng được yêu cầu bấm vào một đường kết nối  (link) và sau đó là để cung cấp thông tin cá nhân. Credit: Australian Taxation Office/Supplied

 

 

 

 

 

 

Một thư điện tử  (email) có mục đích nhằm “chăm sóc khách hàng myGov” đã bị đánh dấu là lừa đảo nhằm lấy cắp thông tin cá nhân của người nhận.

 

 

Sở Thuế Vụ Úc đã đưa ra cảnh báo về email lừa đảo khuyến khích người nhận được email này bấm vào "liên kết an toàn", và sau đó đường nối kết này sẽ đưa mọi người đến trang myGov giả mạo.

 

 

Nội dung email lừa đảo viết  “Người dùng myGov thân mến. Đây chỉ là một email thông báo. Vui lòng không trả lời email này vì hộp thư này không được theo dõi,”

 

“Đây là tin nhắn từ Nhóm myGov. Chính phủ Úc và myGov phải xác minh danh tính của bạn.”

 

“Theo liên kết an toàn bên dưới và cập nhật thông tin của bạn.”

 

(Trích nguyên văn Anh ngữ)

 

“Dear myGov user. This is a notification email only. Please do not reply to this email as this mailbox is not monitored,”

“This is a message from the myGov Team. Australian Government and myGov must verify your identity.

 

“Follow the safe link below and update your information.”

 

(Hết trích)

 

 

Thư điện tử ký bên dưới là “myGov Customer care”. ("Bộ phận chăm sóc khách hàng của hệ thống myGov")

 

 

Nếu người dùng bấm vào liên kết, thông qua một nút có tên Secure Form (Biểu mẫu bảo mật), nó sẽ đưa họ đến trang đăng nhập myGov giả mạo.

 

 

Trang myGov giả mạo này được thiết kế để lấy cắp thông tin, bao gồm cả thông tin về hộ chiếu (passport) và giấy phép lái xe.

 

 

Sở Thuế Vụ Úc – ATO - khuyên người dùng: “Đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào và không cung cấp thông tin được yêu cầu.”

 

 

ATO cho biết họ có gửi thư điện tử (email) và tin nhắn văn bản cho người dùng, nhưng chỉ để thông báo cho họ về các tin nhắn mới trong hộp thư đến myGov chính thức của họ.

 

 

Nhà chức trách cho biết “Tuy nhiên, những tin nhắn này sẽ không bao giờ bao gồm liên kết để đăng nhập vào tài khoản myGov của bạn,”

 

“Nếu bạn nhận được một tin nhắn SMS hoặc email trông giống như từ myGov, nhưng nó chứa một liên kết hoặc có vẻ đáng ngờ, bạn có thể báo cáo nó cho ScamWatch.”

(Theo 7news.com.au)