Úc Đại Lợi và UNICEF thông báo một chương trình đối tác quan trọng trị giá 13,5 triệu Úc kim (tương đương trên 10 triệu Mỹ kim) nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị và thực hiện chương trình tiêm chủng COVID-19 của Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam, chương trình đối tác Úc – UNICEF sẽ cung cấp một gói hỗ trợ đặc biệt và toàn diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu và triển khai thành công vắc-xin COVID-19 thông qua cơ chế COVAX.

 

 

Các hoạt động này sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tới cuối năm 2022, 20% dân số ưu tiên sẽ được tiếp cận với vắc-xin, từ đó làm cơ sở để đảm bảo vắc-xin đến được với toàn dân khi triển khai trên phạm vi toàn quốc.

 

 

Chính phủ Úc Đại Lợi tài trợ cho sáng kiến này dựa trên Sáng kiến An ninh Y tế và Tiếp cận Vắc-xin cho khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương trị giá 523,4 triệu Úc kim (tương đương trên 400 triệu Mỹ kim).

 

 

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam, và bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF sẽ giới thiệu về chương trình, tổng quan về các điều khoản chính và trao đổi cách thức Úc và UNICEF phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan liên quan trong thời gian tới để thực hiện sáng kiến này.