Một sĩ quan đã chết trong đồn cảnh sát ở vùng ngoại ô phía tây bắc Adelaide vào tuần trước. (ABC News: Ethan Rix)

 

NAM ÚC - Cái chết gần đây của một sĩ quan cảnh sát tại một đồn cảnh sát ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Adelaide sẽ được chuyển đến ủy ban nghị viện chuyên trách về sức khỏe tâm thần.

 

Frank Pangallo, thành viên độc lập của Hội đồng Lập pháp Nam Úc, cho biết ông sẽ chuyển sự việc này tới Ủy ban Chuyên Môn (Select Committee) về Dịch vụ Hỗ trợ và Sức khỏe Tâm thần cho Cảnh sát, được thành lập từ tháng 11/2023.

 

Cảnh sát Nam Úc cho biết cái chết bất ngờ của một nữ cảnh sát tại Sở cảnh sát Port Adelaide vào hôm ngày 8/1 được cho là không có dấu hiệu đáng ngờ.

 

Cuộc điều tra của Ủy viên và cuộc điều tra tử thi sẽ xem xét các tình huống xung quanh cái chết.

 

Ông Pangallo cho biết ủy ban được thành lập để xem xét "tỷ lệ cảnh sát tự tử đáng báo động trong những năm gần đây" nhưng cũng sẽ điều tra việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần dành cho các nhân viên làm việc ở tuyến đầu.

 

Ông Pangallo nói: “Số vụ cảnh sát tự sát đã tăng đột biến trong những năm gần đây”.

“Trách nhiệm của nghị viện là xem xét các quy trình liên quan và tuân thủ các thủ tục thích hợp để bảo đảm giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần của những nhân viên làm việc ở tuyến đầu.”

 

Ông Pangallo cho biết khi nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát hiện tại và trước đây, sức khỏe tâm thần là một "vấn đề nghiêm trọng" đối với Cảnh sát Tiểu bang Nam Úc.

 

Ông Pangallo nói: “Bạn phải tính đến những căng thẳng mà những nhân viên này phải đối mặt hàng ngày”.

 

"Điều này có tác động đến sức khỏe tâm thần của họ trong nhiều năm. Nó có thể biểu hiện thành các vấn đề về sức khỏe tâm thần."

 

Cảnh sát Nam Úc cho biết họ đang chuẩn bị đệ trình lên ủy ban chuyên môn, ủy ban này sẽ "cung cấp thông tin chi tiết về tất cả các dịch vụ mà Lực Lượng Cảnh Sát Nam Úc cung cấp để hỗ trợ nhân viên của mình".

 

Phát ngôn nhân của chính quyền tiểu bang cho biết họ mong nhận được phản hồi và tham gia mang tính xây dựng vào kết quả của ủy ban chuyên môn.

 

Phát ngôn viên này cho biết: “Chúng tôi luôn coi trọng việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần và đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát tiểu bang Nam Úc – SAPOL - trong quá trình cung cấp dịch vụ này”.

 

Việc đệ trình lên ủy ban chuyên môn sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 1.

 

Ông Pangallo cho biết gần đây ông đã đệ trình ý kiến cho việc sửa đổi Đạo luật Hổ trợ Nhân viên - Return to Work Act - để thừa nhận chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) liên quan đến công việc.

 

Ông nói: “Nếu sửa đổi đạo luật được thông qua được nghị viện thông qua, nó sẽ giúp những nhân viên này nộp đơn yêu cầu bồi thường dễ dàng hơn khi họ có biểu hiện rối loạn tâm thần liên quan đến công việc của họ”.

“Hiện tại mọi chuyện rất khó khăn, họ phải vượt qua những rào cản to lớn vì tình trạng của họ có liên quan đến công việc của họ.”

“Người sử dụng lao động thường sẽ phải bác bỏ rằng chứng rối loạn tâm thần không liên quan đến công việc của công nhân.”