New Test Helping Learner Drivers Become Safer Drivers in Victoria Source: vicroads

(Theo SBS Việt ngữ)

Chuyện lấy bằng lái ở Victoria giờ khó khăn hơn. Những người học lái xe ở Victoria từ nay sẽ phải đối mặt với công nghệ mới dùng kiểm tra kỹ năng của họ trước khi họ có thể ngồi sau tay lái của một chiếc xe hơi mà không cần người giám sát.

Bài thi trên máy tính trị giá hàng triệu đô la mới này đang được khai triển để giúp các tài xế bắt kịp với thách thức của chuyện lái xe những con đường đông đúc bận rộn hơn.

Bài kiểm tra ảo kéo dài 40 phút, với các tính năng như trò chơi trên máy tính, yêu cầu người lái xe ảo nhận ra sau đó phản ứng với các mối nguy hiểm rình rập.

Bộ trưởng Đường lộ và An toàn Đường lộ Victoria Jaala Pulford nói rằng bài thi sẽ là ‘rào cản lớn cuối cùng’ trước khi ai đó nhận được tấm bảng P để dán lên xe của họ và tự mình lái.

Bà Pulford nói “Chúng tôi đã cải tiến Bài kiểm tra Nhận thức Nguy hiểm để giúp đánh giá tốt hơn kiến thức và kỹ năng của người lái xe trước khi họ tự mình lái xe trên đường,”

“Các tài xế trẻ tuổi xuất hiện quá nhiều trong các vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng và nặng nề, và các kỹ năng nhận thức nguy hiểm kém đã được chứng minh là góp phần vào những tai nạn này – đó là lý do tại sao bài kiểm tra này rất quan trọng.”

Hệ thống này tiêu tốn của chính phủ tiểu bang hơn $1 triệu đô la và sẽ là một phần của hệ thống cấp bằng lái xe đã được áp dụng trong 10 năm nay.

Vào thời điểm đó, chính phủ tiểu bang tuyên bố những người trẻ tuổi – trong độ tuổi từ 18 đến 23 – liên quan đến các vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc chết người đã giảm 20 phần trăm.

Jeroen Weimar từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết “Chúng ta đang phải đối mặt với một mạng lưới những con đường bộ bận rộn hơn rất nhiều, với những luồng di chuyển hơn khiến các tài xế khó mà nắm bắt hết,”

Trong khi bài kiểm tra không nhìn vào những yếu tố gây mất tập trung ngày càng nhiều như điện thoại di động, các nhà chức trách nói rằng những thói quen đó sẽ được dạy bởi các giáo viên dạy lái xe và phụ huynh.

Ông Weimar nói “Đó có lẽ là nguy cơ hàng đầu mà tất cả các tài xế có bằng lái chính thức phải đối mặt và điều quan trọng là các tài xế mới, khi họ bước ra lái xe, học được điều đó từ ngày đầu,”

Bài Kiểm tra Nhận thức Nguy hiểm Mới đã được cài đặt trên máy tính của các trung tâm thi bằng lái toàn tiểu bang Victoria.

Trong khi đó VicRoads xác nhận có một sự gia tăng trong số lượng các tài xế đăng ký thi bằng lái đến 30 phần trăm.

Theo VicRoads, thay đổi trong quy định thi và giữ bằng lái ở Victoria khiến cho những tài xế đã có bằng lái từ các tiểu bang khác và từ ngoại quốc phải đổi qua bằng lái do Victoria cấp trong vòng 6 tháng sinh sống tại đây, bất kể họ đang giữ loại visa nào.