Một phụ nữ nhìn ra ngoài đường qua khung cửa sổ. Nguồn: GETTY

 

 

 

Hàng chục nơi tạm trú mới cho phụ nữ và trẻ em sẽ được thiết lập trên khắp nước Úc, việc nầy nằm trong kế hoạch của chính phủ nhằm giúp đỡ cho các nạn nhân của nạn bạo hành trong gia đình. Các tổ chức hỗ trợ cho nạn nhân cho biết, tình trạng bạo hành đã gia tăng 50 phần trăm trong thời buổi đại dịch.

 

 

Hàng trăm ngôi nhà mới dành cho phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm do bạo hành trong gia đình, sẽ được xây dựng trên toàn nước Úc để giúp đỡ trực tiếp cho họ.

 

 

Ngân khoản của chính phủ trị giá 60 triệu đô la sẽ thiết lập được 40 đơn vị gia cư an toàn.

 

Những ngôi nhà nầy sẽ cung cấp chỗ ở khẩn cấp hay dài hạn cho đến 6 ngàn phụ nữ mỗi năm.

 

 

Tổng Trưởng Dịch vụ Xã hội,  Anne Rushton cho biết, đây là điều hết sức cần yếu cho những người có một nơi an toàn để đến, sau khi họ quyết định từ bỏ nơi xảy ra nạn bạo hành trong gia đình.

 

 

Bà Anne Rushton nói "Chúng tôi biết rõ có những nhu cầu lớn lao, để tìm ra một nơi an toàn cho phụ nữ và trẻ em, khi họ can đảm quyết định thoát ra khỏi nơi bị bạo hành".

 

"Qua các tổ chức như Anglicare và Nunga Miminar, chúng tôi có thể cung cấp các nơi tạm trú và cảm ơn hai tổ chức nói trên rất nhiều, cũng như các cơ quan khác trên khắp nước Úc, về những hỗ trợ liên tục của họ”

 

 

 

Chính phủ liên bang đóng góp một phần cho các ngôi nhà với đủ tiện nghi, cùng với các nhóm chung cư nhỏ do biến cải từ các toà nhà văn phòng trước đây.

 

 

Một số các tổ chức sẽ giao nhà cho các nạn nhân, trong đó có tổ chức từ thiện Thổ Dân là Nunga Miminar.

 

 

Các nhà tranh đấu cho rằng, phụ nữ Thổ Dân bị bạo hành gấp 5 lần những người không phải là Thổ Dân.

 

Tina Quitadamo là giám đốc của tổ chức nói rằng, có nhiều chuyện có thể thực hiện để ngăn tránh bạo hành.

 

 

Bà Tina Quitadamo nói “Gạch và vôi là một chuyện, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều yếu tố tiềm ẩn dẫn đến câu hỏi, vì sao chuyện bạo hành lại chiếm ưu thế trong các cộng đồng Thổ Dân".

 

"Cần phải đầu tư để ngăn chận tình trạng nầy, thay đổi các kiểu mẫu, chuyển đổi các câu chuyện trên toàn quốc Úc liên quan đến vấn đề nầy”.

 

 

Còn tổ chức Anglicare Nam Úc sẽ hoạt động cùng với tổ chức từ thiện Thổ Dân, ông Peter Sanderman là giám đốc của Anglicare cho biết “Quả là chuyện rất hài lòng khi chúng ta có thể hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em Thổ Dân, với nhu cầu hết sức lớn lao của họ trong chương trình nầy".

 

"Đó là một bước rất thực tế để giúp đỡ những người nầy trải qua những hoàn cảnh khó khăn nhất, vốn cần đến một nơi an toàn để tạm trú”.

 

 

Trong khi đó, một số tổ chức sẽ chứa chấp một số nhỏ phụ nữ và trẻ em trong toàn năm, trong khi những tổ chức khác sẽ hỗ trợ hơn 1100 người, qua việc lưu lại trong 3 tuần lễ trong 12 tháng.

 

Khoảng phân nửa các ngôi nhà của dự án sẽ tọa lạc ở các cộng đồng địa phương xa xôi.

 

 

Cùng với việc đóng góp của chính phủ liên bang là 60 triệu đô la, các tổ chức khác cũng góp vào 40 triệu đô la.

 

 

Thứ trưởng phụ trách Gia Cư Cộng đồng, Tình trạng Vô gia cư và Dịch vụ Cộng đồng là ông Luke Howarth cho biết, việc phân chia đồng đều dịch vụ trên nước Úc là điều quan trọng.

 

Ông

Luke Howarth nói “Việc phân chia 50/50 giữa thành thị và nông thôn Úc, với tôi là điều thực sự quan trọng. Từ Darwin và ở bắc Queensland, xuống đến Hobart và Tasmania, rồi từ New South Wales đến Tây Úc, sẽ có các dự án hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em tại 40 địa điểm”.

 

 

Tổng Trưởng Rushton cho biết, việc đẩy mạnh tài trợ diễn ra khi dịch vụ hỗ trợ nạn bạo hành trong gia đình phải phấn đấu với những đòi hỏi ngày càng gia tăng để giúp đỡ các nạn nhân trong thời buổi đại dịch.

 

 

Bà Anne Rushton nói “Chúng tôi hy vọng sau khi thấy được tình trạng tệ hại theo sau trận đại dịch COVID-19, liên quan đến việc tăng vọt các trường hợp bạo hành trong gia đình".

 

"Chúng ta vẫn báo động nếu thấy được bất cứ sự gia tăng nào, đặc biệt khi Victoria ra khỏi tình trạng phong tỏa”Nếu quí vị hay ai đó mà quí vị biết bị bạo hành trong gia đình, xin gọi cho 1800RESPECT theo số 1800 737 732, hay Lifeline ở số 13 11 14, trường hợp khẩn cấp hãy gọi 000.