Việc tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia đầu tiên tại Úc Đại Lợi vào năm 2018 cho thấy nước Úc đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với khu vực. Nguồn: Internet.

 

 

Nhóm ASEAN+6 mà các nhà khoa học Úc Đại Lợi đề xuất thành lập sẽ đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Quốc gia Úc Đại Lợi vừa công bố Chiến lược phục hồi và tái cơ cấu Châu Á sau đại dịch Covid-19 trong đó nhấn mạnh, ASEAN và 6 nước đối tác đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

 

Theo Chiến lược phục hồi và tái cơ cấu Châu Á mà các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Quốc gia Úc Đại Lợi vừa công bố, ASEAN+6 là nhóm gồm ASEAN và 6 quốc gia đối tác là Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Nam Hàn và có thể là Ấn Độ cần đóng vai trò chủ động phối hợp trong các chính sách về tài chính, thương mại, sức khỏe cộng đồng, và an ninh lương thực để đưa thế giới thoát ra khỏi tình trạng kinh tế trì trệ vì dịch Covid-19.  

 

Theo các nhà khoa học Úc, sở dĩ các quốc gia này có vai trò chủ chốt trong việc hồi phục nền kinh tế toàn cầu vì đa phần các thành viên ASEAN và 6 quốc gia đối tác sớm chịu tác động của dịch Covid-19 và cũng sớm phục hồi.

 

Bên cạnh đó, nhóm ASEAN+6 mà các nhà khoa học đưa ra cũng được đánh giá là có sự hội nhập kinh tế toàn cầu sâu rộng và có quy mô lớn khi chiếm tới 40% GDP toàn cầu vào năm 2019. Mặc dù nhóm này có sự đa dạng song ASEAN+6 có vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực Đông Á.

 

Bên cạnh đó, nhóm này đều là các quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, có nguồn lực tài chính và có cơ chế để có thể tiến hành đối thoại nên có thể trở thành chất “xúc tác” thúc đẩy các hoạt động hợp tác đối phó với Covid-19. Vì vai trò quan trọng này, các nhà khoa học Australia cho rằng cơ chế ASEAN+6 cần được hình thành và đóng vai trò trong cấu trúc khu vực và toàn cầu.

 

Các nhà nghiên cứu Úc  cũng kêu gọi ASEAN nhanh chóng đi đến ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện an ninh năng lượng và tạo dựng thị trường mở ở Đông Á.