Nhiều khoản tiền đã được chi trả cho các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do phải phong tỏa trong thảm họa dịch bệnh Covid-19. Nguồn: Getty Images

 

 

 

 

 

 

 

Từ 1/7, người dân sống tại các điểm nóng, bị mất 20 giờ làm việc trở lên vì phong toả, có thể nộp hồ sơ nhận 500 đô la trợ cấp một lần. Mất giờ làm dưới 20 giờ vẫn được hưởng 325 đô la. Làm sao để nhận hỗ trợ này của chính phủ?

 

 

Khoản hỗ trợ Thảm hoạ COVID-19 giúp người dân tại Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast và Wollongong nhận trợ cấp một lần trị giá lên tới 500 đô-la. 

 

 

-Khoản hỗ trợ này được cấp cho những người mất 20 giờ làm việc trở lên.

-Nếu số giờ làm của người lao động bị mất đi ít hơn 20 giờ thì vẫn sẽ được hưởng 325 đô-la.

-Cơ quan hữu trách nói khoản hỗ trợ nhanh này sẽ được giải quyết trong vòng một ngày làm việc.

 

 

 

Hồi đầu tháng, chính phủ liên bang công bố Trợ cấp Thảm hoạ COVID-19, cho đợt phong toả thứ tư tại Melbourne. Nay trợ cấp này lại được áp dụng cho người dân Sydney trong phong toả.

 

 

 

Kể từ 1/7, người dân sống và làm việc tại City of Sydney, Waverley, Woollahra, Inner West, Randwick, Canada Bay và Bayside đã đã đủ điều kiện để nhận trợ cấp.

 

 

Sau đó, giới chức thêm vào sanh sách gồm có Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast và Wollongong.

 

 

Tiêu chuẩn đánh giá điều kiện khắt khe, được áp dụng nhằm giải toả khó khăn cho những người bị mất việc vì phong toả.

 

 

Kiểm tra điều kiện của bạn.

 

Công dân Úc, thường trú nhân (PR) hoặc người giữ visa làm việc tại Úc từ 17 tuổi trở lên, đang sống và làm việc tại các điểm nóng bị phong toả, có thể nộp hồ sơ ngay từ bây giờ thông qua tài khoản myGov của bạn.

 

 

Bạn cần phải chứng minh bạn bị mất thu nhập ngay trong phong toả hoặc sau tám ngày phong toả.

 

 

Bạn cũng phải là nhân viên làm việc thời vụ hoặc casual và không được nhận tiền lương nếu nghỉ phép. 

 

 

Hơn nữa, tài sản lưu động của bạn không được nhiều hơn 10,000 đô-la.

 

 

Nếu bạn đã nhận một trợ cấp giải toả khó khăn thì không được nhận món tiền này.

 

Làm thế nào để được nhận tiền?.

 

Vào trang mạng myGov và truy cập vào tài khoản của bạn.

 

 

Sau đó bạn đi vào trang Centrelink từ trang mạng myGov.

 

 

Như vậy, trang myGov của bạn phải kết nối với trang Centrelink trước đó.

 

 

Những người lao động đang giữ visa làm việc cần gọi tới Centrelink tại số 180 22 66, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

 

 

Nếu cần dịch vụ thông dịch xin gọi đến Multilingual Phone Service ở số 131 202.

 

 

Người lao động công nhật (casual) còn nhận được lợi ích nào khác?

Những người làm việc casual khắp nước Úc đều đủ điều kiện nộp đơn lãnh trợ cấp 1,500 đô-la tiền nghỉ phép nếu họ phải bị cách ly, vì lý do họ là người có liên hệ gần gũi với một ca nhiễm hoặc chính họ bị nhiễm COVID-19.

 

 

Số tiền 1,500 đô la này được trả cho mỗi hai tuần cách ly, đối với những người phải ở nhà và không được nhận lương khi xin nghỉ.

 

 

Ngoài ra, người lao động tại Victoria, Tasmania, Nam Úc và lãnh thổ thủ đô ACT cũng đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ 270 đô-la đến 450 đô-la nếu họ nghỉ làm để chờ đợi kết quả xét nghiệm.

 

 

Bạn có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp COVID-19 khác của chính phủ không tại trang mạng Services Australia.