Hình ảnh một hồ bơi. Nguồ: AAP / AAP Image/Dave Hunt

 

 

NSW - Royal Life Saving NSW sẽ cung cấp các lớp học bơi cho tối đa 1,000 trẻ em sống trong các cộng đồng có nguy cơ bị đuối nước cao nhất trong tiểu bang NSW, hoặc các em vì lý do hay rào cản nào đó mà không có cơ hội tham gia học bơi.

 

Royal Life Saving đã hợp tác với Văn phòng Thể thao NSW để bảo đảm không có trẻ em nào từ 3 đến 6 tuổi bỏ lỡ các kỹ năng bơi lội và an toàn dưới nước thiết yếu.

 

Royal Life Saving NSW vừa ra mắt Dự án Harmony, mang mục đích sẽ đi đầu trong các nỗ lực giúp giảm tỉ lệ chết đuối và tăng cường kỹ năng bơi lội, an toàn dưới nước và kỹ năng cứu hộ dưới nước.

 

Đây là sáng kiến chung trị giá đến 100,000 đô la do Chính phủ NSW tài trợ, phối hợp với các hội đồng địa phương ở Tây Nam và Tây Sydney, các hồ bơi ở địa phương và các lãnh đạo cộng đồng, nhằm mang đến các lớp học bơi cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi chưa từng đăng ký đi học bơi.

 

Dự án Harmony nhằm mục đích cung cấp 10 buổi học bơi miễn phí cho trẻ em cộng đồng sắc tộc. Các buổi học được tài trợ này diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024.

 

Một số hồ bơi có thể kéo dài chương trình bơi miễn phí này đến Kỳ nghỉ Holiday tháng 7 và Term 3 năm 2024.

 

Tất cả học sinh tham gia các bài học bơi trong Dự án Harmony sẽ được học các kỹ năng bơi lội và sinh tồn phù hợp với Khung An toàn Dưới nước và Bơi lội Quốc gia Úc.

 

 

Làm thế nào để ghi danh cho con bạn?

Đầu tiên bạn cần biết các điều kiện của con có đáp ứng với các lớp học miễn phí này không.

 

Điều kiện bao gồm:

 

- Con bạn từ 3-6 tuổi và chưa đi học tiểu học

 

- Con bạn sống trong vùng Tây Nam Sydney hoặc Tây Sydney.

 

- Con bạn được nhận NSW First Lap Voucher hoặc bạn có thể đóng góp $50 tương đương để ghi danh 10 buổi học (giảm giá $5/ buổi).

 

Lưu ý rằng NSW First Lap Voucher cung cấp phiếu thưởng $50 cho phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc của trẻ em từ 3-6 tuổi, nhằm trợ giúp các em học bơi. Nếu con bạn không có NSW First Lap Voucher hoặc đã sử dụng rồi, bạn có thể đóng góp $50 tương đương để ghi danh 10 buổi học (giảm giá còn $5/ buổi).

 

Sau khi con bạn đã hội đủ điều kiện, bạn có thể tìm kiếm hồ bơi ở gần nhà mình nhất.

 

Vào xem tại địa chỉ trang mạng:  www.drowningprevention.org.au/harmony

 

 

Hồ bơi gần Liverpool. Credit: https://www.drowningprevention.org.au/harmony

 

 

Sau đó bạn gọi điện thoại đến hồ bơi và hỏi về Project Harmony. Nếu hồ bơi gần nhà bạn vẫn còn chỗ, nhân viên sẽ ghi tên cho con bạn vào 10 buổi học ngay, hoặc bạn có thể ở trong danh sách chờ.

 

 

Hồ bơi gần Canterbury-Bansktown Credit: https://www.drowningprevention.org.au/harmony

 

 

 Xin lưu ý là bạn cần đưa NSW First Lap Voucher hoặc đóng góp 50$ để ghi danh ban đầu, trực tiếp ngay tại các hồ bơi ở Tây Sydney hoặc Tây Nam Sydney.
 

 

Sau khi hoàn thành xong 10 buổi học miễn phí hoặc giảm giá này, các em sẽ được nhận chứng chỉ bơi lội và phụ huynh sẽ trả lời bảng khảo sát về hiệu quả của dự án.


 

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập vào Dự án Harmony tại https://www.drowningprevention.org.au/harmony