Theo hãng tin Yahoo News, dịch bệnh không gây bất lợi đối với kỹ năng đọc viết và tính toán của học sinh như các ý kiến quan ngại trước đây, mặc dù nhiều trẻ em không được đến lớp học.

 

 

Ảnh: AAP

 

 

 

 

Thế nhưng, có những lo ngại rằng việc đánh giá khả năng đọc hiểu và làm toán trên toàn quốc không vẽ nên một bức tranh chân thực về tác động của đại dịch đối với trẻ em.

 

 

Kết quả thi NAPLAN mới nhất không cho thấy sự khác biệt đáng kể so với kết quả học tập của học sinh trước khi đại dịch xảy ra.

 

 

Kết quả đọc hiểu và viết chính tả của học sinh lớp ba và lớp năm, và kết quả môn toán của học sinh lớp năm, đã được cải thiện đáng kể ở cấp quốc gia. Xu hướng đi xuống đối với kỹ năng viết của học sinh lớp năm, lớp bảy và lớp chín cũng giảm bớt.

 

 

Khoảng 70 phần trăm trường học ở Úc đã thực hiện kỳ thi NAPLAN trực tuyến vào tháng Năm năm nay sau khi bài kiểm tra này bị hủy bỏ vào năm 2020.

 

 

Alan Tudge, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc, hài lòng với những kết quả chung, nhưng ông cũng lo ngại về việc bài thi năm nay chưa tính đến những tác động của đại dịch đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.