Hoạt động mại dâm sẽ được hợp pháp hóa ở Victoria và một loạt cải cách sẽ được thực hiện trong vòng hai năm tới.

 

 

 

 

Bà Fiona Patten. Credit: AAP

 

 

 

 

Việc này có nghĩa là những người hành nghề mại dâm sẽ có quyền được hưởng các quyền tương tự như bất kỳ nhân viên nào khác ở tiểu bang, bất kể họ làm việc cho chính bản thân, hay cho một chủ sử dụng lao động nhỏ hoặc một công ty lớn.

 

 

Trong một tuyên bố với hãng tin Nine News, chính quyền bang Victoria cho biết một loạt cải cách sẽ được thực hiện trong hai năm tới để tăng cường sự an toàn, giảm sự kỳ thị và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và pháp lý.

 

 

Tuyên bố này nêu rõ “Hoạt động mại dâm sẽ được hợp pháp hóa và được điều chỉnh thông qua các luật kinh doanh tiêu chuẩn, giống như tất cả các ngành công nghiệp khác của tiểu bang. Hệ thống quản lý hoạt động mại dâm hiện tại - chưa được cập nhật trong gần ba thập kỷ - đã lỗi thời và không còn phù hợp”.

 

 

Chính quyền bang cho biết những người hành nghề mại dâm đã báo cáo điều kiện làm việc hiện tại là không an toàn, với các vấn đề liên quan đến bạo lực tại nơi làm việc và việc thiếu tuân thủ các biện pháp tình dục an toàn.