Các công chức Nam Úc sẽ được cho đi tiêm chủng trong giờ làm việc. (ABC News: Steve Opie)

 

 

 

 

 

NAM ÚC - Nhân viên khu vực công ở tiểu bang Nam Úc sẽ có thể đi tiêm chủng COVID-19 trong giờ làm việc được trả lương theo một quy định mới của chính quyền tiểu bang.

 

 

Theo quy định mới do ủy viên phụ trách việc làm khu vực công công bố, nhân viên khu vực công có thể đi tiêm chủng COVID-19 theo lịch trình trong giờ làm việc bình thường của họ, bao gồm cả thời gian đi lại.

 

 

Họ cũng sẽ có quyền hưởng chế độ nghỉ ốm có lương nếu họ gặp phản ứng không khỏe.

 

 

Điều khoản này cũng áp dụng cho cả những nhân viên đã sử dụng hết phép nghỉ ốm của họ có thể được hưởng chế độ nghỉ phép đặc biệt có lương.

 

 

Bộ trưởng Ngân khố, Rob Lucas, cho biết việc  bảo đảm cung cấp vắc-xin kịp thời là ưu tiên hàng đầu.

 

 

Ông nói: “Chính quyền đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ những công nhân khu vực công muốn tiêm vắc-xin COVID-19 khi đến lượt họ.”

 

"Những điều khoản mới này sẽ bảo đảm họ không bị mất tiền trong khi làm như vậy."

(Theo abc.net.au)