Tuy rằng ngày 13/2 Chính ph Úc thông báo kéo dài by ngày lnh cm nhp cnh đi vi nhng người đến t Trung Quc hoc quá cnh ti Trung Quc, trong bi cnh lo ngi v dch viêm đường hô hp cp do chng mi ca virus Corona (COVID-19), nhưng trước nhng din biến phc tp ca dch COVID-19, Th tướng Scott Morrison thông báo Úc kéo dài lnh cm thêm by ngày na, ít nht cho ti ngày 22/2, và s xem xét li mi tun sau đó.

Nhng người được phép tr v Úc tiếp tc được yêu cu t cách ly trong vòng 14 ngày, k t khi h ri Trung Quc.

Giám đc điu hành Hip hi các đi hc Úc, Catriona Jackson, khng đnh  "mi la chn đu có th" được thc hin, nhm to điu kin linh hot cho khong 100,000 sinh viên quc tế không th ti Úc vào đu năm hc.

Bà nói sinh viên có th hc trc tuyến trong mt khong thi gian trước khi được phép quay tr li Úc. Nhng sinh viên này cũng có th xin hoãn kỳ hc ca mình mà không b pht tin hay thu hc phí cho khon thi gian vng mt.

Trước đó, B trưởng Giáo dc Úc Dan Tehan cho biết, các du hc sinh chưa th đến Úc s không phi lo lng v thi hn và hiu lc ca th thc nhp cnh. Chính ph Úc đm bo to mi điu kin đ sinh viên nước ngoài có th quay li Úc nhanh nht có th.

Mt s người đã tìm cách di chuyn đến mt quc gia th ba, nán li đó trong vòng 14 ngày ca thi hn cách ly, trước khi bay ti Úc. Hin chưa rõ có bao nhiêu người đã lc chn phương thc này, nhưng đây là mt la chn nhn được s ng h t Btrưởng Giáo dc Úc. Ông Tehan cho biết tuyến đường đi qua nước th ba là "hoàn toàn nm trong hướng dn."

Tuy vy, bà Jackson cnh báo hành đng này có th có nhng ri ro cao. Bà cho đó không phi là mt la chn mà các đại học tư vn cho sinh viên, trong bi cnh dch bnh vn đang din biến phc tp.

Mặt khác, Hi đng Công nghip du lch Úc (ATIC) tin rng mc đ nh hưởng ca lnh cm nhp cnh s ti t hơn rt nhiu so vi tác đng t nhng v cháy rng tàn khc, va din ra vào cui năm 2019 và đu năm 2020.

Giám đc điu hành ATIC, Simon Westaway, cho biết mi năm, Úc đón 1.5 triu lượt khách du lch đến t Trung Quc và Úc hưởng li t các khon chi tiêu lên ti 12 t đô ca h.

Trong bài phát biu trước khi thông báo gia hn lnh cm nhp cnh, Th tướng Morrison tha nhn "thit hi kép" mà ngành du lch Úc phi đi mt là quá ln. Ông cho biết chính ph đang "xem xét tt c các la chn" đ gim thiu tác đng, nhưng không nêu rõ ni dung c th.