Ủy Hội Đầu Tư và Chứng Khoán Úc Đại Lợi - ASIC - cho biết những công ty có giấy phép tín dụng,  hoạt động trong lãnh vực tài chính của Úc, phải tham gia Tổ Chức Khiếu Nại Tài Chính Úc Đại Lợi – AFCA -  theo quy định của pháp luật. Ảnh: AAP

 

 

 

 

 

Trong sáu tháng đầu năm nay, Ủy Hội Đầu Tư và Chứng Khoán Úc Đại Lợi – ASIC - đã đình chỉ hoạt động của 24 công ty cung cấp tín dụng, vì các công ty cung cấp dịch vụ tài chính này không tham gia làm thành viên của Tổ Chức Khiếu Nại Tài Chính Úc Đại Lợi (Australian Financial Complaints Authority - AFCA).

 

 

Ủy Hội Đầu Tư và Chứng Khoán Úc Đại Lợi (ASIC) cho biết, tư cách thành viên của Tổ Chức Khiếu Nại Tài Chính Úc Đại Lợi (AFCA) cho phép khách hàng tiếp cận với một chương trình giải quyết tranh chấp miễn phí, công bằng và độc lập nếu khiếu nại không được công ty được cấp phép tín dụng giải quyết một cách hợp lý.

 

 

Tổ Chức Khiếu Nại Tài Chính Úc Đại Lợi cung cấp cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ một giải pháp thay thế cho việc phải giải quyết tranh chấp, nếu xảy ra, tại tòa án.

 

 

Ủy Hội Đầu Tư và Chứng Khoán Úc Đại Lợi đang làm việc với Tổ chức Khiếu nại Tài chính Úc Đại Lợi để xác định những công ty được cấp giấy phép hoạt động trong lãnh vực dịch vụ tài chính và những công ty được cấp phép tín dụng không tuân thủ các nghĩa vụ ứng xử theo quy định.

 

 

Ủy Hội ASIC cho biết trong một tuyên bố với hãng tin Yahoo News,  rằng, “Trong trường hợp một tổ chức không tuân thủ quy định, Ủy Hội Đầu Tư và Chứng Khoán Úc sẽ tiếp tục thực hiện hành động để hủy bỏ hoặc đình chỉ giấy phép tín dụng”.

 

 

Trong thời gian từ ngày 1 tháng Một, đến ngày 30 tháng Sáu, Ủy Hội Đầu Tư và Chứng Khoán  Úc Đại Lợi đã hủy hoặc đình chỉ những công ty sau:

 

* The Trustee for the Cameron & Cheryl Brown Family Trust & The Trustee for the Steven Brown Family Trust

 

* Orlafield Pty Ltd

 

* Auto Solutions Pty Ltd

 

* Shiwei Wang

 

* Home Free Finance Pty Ltd

 

* Speed It Thru Spry Pty Ltd

 

* V-Jag Pty Ltd

 

* Kumaran Investments Pty Ltd

 

* Australian Home Loan Financial Services Pty Ltd

 

* GMS Financial Services Pty Ltd

 

* PBH Wealth Creators Pty Ltd

 

* Abbas Amirzoghi

 

* Easy Being Green Pty Ltd

 

* Paul A & Amy L Lambert

 

* JE Finance Pty Ltd

 

* Yarrabank Finance Pty Ltd

 

* You Finance Group Pty Ltd

 

* Husk Capital Investments (Australia) Pty Ltd

 

* Yarraville PFC Pty Ltd

 

* Taylors PFC Pty Ltd

 

* RTAT Pty Ltd

 

* Mark R Taylor

 

* PNW Finance Service Pty Ltd

 

* Platinum Home Loans Pty Ltd

 

(Theo thewest.com.au)