Thủ Tường Scott Morrison trong buổi họp tại tòa Nghị Viện, Nguồn: AAP

 

Dự luật trị giá 130 tỷ đô la trong kế hoạch trợ giúp lương bổng trong thời gian xảy ra đại dịch coronavirus, được gọi là luật cho người tìm việc hay Jobseeker của Chính phủ liên bang, đã được lưỡng viện Quốc Hội thông qua. Sự kiện nầy đánh dấu việc chi tiêu lớn nhất của chính phủ trong lịch sử nước Úc.

 

Vào tháng 3 chính phủ liên bang loan báo một kế hoạch trợ giúp lương bổng, để giúp các chủ nhân và công nhân, giữa lúc đại dịch coronavirus bùng phát.

 

Dự luật được gọi là Jobseeker, đã được Quốc Hội thông qua và trở thành luật.

 

Theo đạo luật nầy, các doanh nghiệp hội đủ điểu kiện sẽ nhận được 1500 đô la cho 2 tuần lễ, cho mỗi nhân viên trong vòng 6 tháng, theo đó chủ nhân có nghĩa vụ phải chuyển cho công nhân.

 

Các nhân viên toàn thời hay bán thời sẽ được bao gồm trong đạo luật, cùng với chủ nhân kinh doanh cá thể, những người làm việc phù động được một năm với chủ nhân và những người Tân Tây Lan, có visa làm việc thuộc dạng 444.

 

Tổng Trưởng Ngân Khố Josh Frydenberg cho biết, đạo luật cứu vãn được hàng triệu công việc và mang lại hy vọng cho mọi người.

 

Ông Josh Frydenberg “Dự luật trợ giúp lương bổng cho người tìm việc trị giá 130 tỷ đô la, thực sự là việc đẩy mạnh về thực tế và về mặt tài chính".

"Đây là sự đẩy mạnh về mặt tâm lý nữa cho nước chúng ta”.

 

Các chủ nhân hội đủ điểu kiện, sẽ được trả từ ngày 30 tháng 3, trong thời gian tối đa là 6 tháng.

 

Ông Frydenberg cho biết, kế hoạch kích thích của chính phủ chỉ có tính cách tạm thời.

 

Ông nói “Chúng tôi không muốn phải mất thêm một ngày nữa, do các biện pháp của chúng tôi đang nhắm đến mọi đối tượng".

"Các biện pháp của chúng tôi thích hợp với các thử thách mà chúng ta đang đối diện, cũng như đã được đo lường cẩn thận".

"Chúng tôi cố gắng trong mọi cơ hội, để sử dụng hệ thống thuế và an sinh xã hội hiện tại, bởi vì đó là tiền bạc có thể chuyển đến mọi gia đình người Úc, theo cách thức hữu hiệu nhất”.

 

Việc chi trả trị giá khoảng 70 phần trăm mức lương trung bình toàn quốc và cao hơn 400 đô la, so với trợ cấp cho Jobseeker.

 

Bà Katie Allen, dân biểu liên bang của vùng Higgins cho biết, kế hoạch kích thích sẽ đóng một vai trò quan trọng, trong việc làm nhẹ đi ảnh hưởng kinh tế của virus.

Katie Allen nói  “Dự luật sẽ hỗ trợ cho 6 triệu người dân Úc, điều nầy thực sự quan trọng khi chúng ta cũng giúp cho nền kinh tế, do chúng ta tính đến mặt trái của chuyện nầy".

"Tôi nghĩ người dân Úc cảm thấy nhẹ nhõm, khi chính phủ gia tăng việc cung cấp cho họ các hỗ trợ cần thiết”

 

Tuy nhiên ông Tony Burke thuộc phe đối lập nói rằng, một số công nhân vẫn bị lọt ra ngoài.

 

Ông Tony Burke nói  “Các doanh nghiệp sẽ sống còn, bằng không sẽ không được như vậy và điều nầy có nghĩa là công nhân giữ được quan hệ với chủ nhân, nếu không mối quan hệ sẽ mất đi".

"Việc nầy là do các hoàn cảnh tốt đẹp nhất của Tổng Trưởng về Quan hệ Kỹ nghệ đề ra, hơn là những lời nói cường điệu vào một ngày nào đó".

"Thử thách là chúng ta vẫn còn hơn một triệu những người làm việc công nhật, không được đề cập đến”.

 

Được biết Lao động và Đảng Xanh tranh luận rằng, kế hoạch nói trên nên bao gồm cả những người làm việc công nhật và các di dân có visa làm việc tạm thời.

 

Tuy nhiên, dự luật đã được thông qua tại Thượng Viện, mà không có thêm tu chính nào cả.

 

Thượng nghị sĩ Kristina Keneally cho biết, quả là một điều sỉ nhục khi các công nhân y tế làm việc với visa tạm thời, sẽ không được hưởng trợ giúp về tài chính.

 

Thượng nghị sĩ Kristina Keneally nói “Thật là kỳ lạ khi xem xét sự kiện, là chúng ta lệ thuộc vào các công nhân di dân tạm thời giúp đỡ chúng ta qua cuộc khủng hoảng nầy".

"Thế nhưng chúng ta không hỗ trợ cho họ, để họ cũng là một phần trong cộng đồng chúng ta, để họ được tính đến trong các biện pháp mà chúng ta đang nói đến, vốn là những biện pháp tuyệt vời để giúp cho cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta được an toàn”.

 

Trong khi đó, Thủ Tướng Scott Morrison nói rằng các chi trả của Jobseeker, sẽ giúp đỡ cho các công nhân công nhật.

 

Ông nói “Khi quí vị đặt những trợ giúp này vào chỗ, quí vị phải vẽ đường giới hạn ở đâu đó và khi vẽ đường đó, chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể làm điều đó rõ ràng, là chúng tôi đã hành động để đặt mạng lưới an toàn của JobSeeker, cho những người sẽ không đủ điều kiện theo chương trình nầy".

"Vì vậy, chúng tôi đã mở rộng vòng tay, với tư cách là một chính phủ và là một quốc gia, để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi những tác động tàn phá của coronavirus, trong nền kinh tế của chúng ta”.

 

Sau khóa họp khẩn cấp vào hôm qua, Quốc Hội sẽ không tái nhóm cho đến tháng 8.