ADELAIDE – Nguồn tin từ Nam Úc (SA) cho hay, Chính phủ Tiểu bang Nam Úc vừa hoàn hành “kế hoạch” tiêu diệt hơn 10 ngàn con lạc đà “hoang” bằng cách bn hạ bi các chuyên gia vũ khí chuyên nghip t máy bay trc thăng đ ngăn chúng ung quá nhiu nước vùng hn hán.

Các tay súng đã bt đu loi b đàn lc đà hoang t giữa tháng Giêng 2020 theo lnh t hi đng lãnh đo dân bản địa vùng Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (AYP) và nay đã hoàn thành “sứ mạng”.

 

Người dân đa phương đã phàn nàn rng lc đà hoang dã xâm chiếm đt đai ca h đ tìm ngun nước. "Chúng tôi phi đi mt vi điu kin ngt ngt khó chu vì lc đà liên tc mò ti, phá đ hàng rào, lang thang quanh nhà và tìm cách tiếp cn ngun nước qua điu hòa", Marita Baker, y viên hi đng chp hành APY, cho biết.

Từ ngày khởi động chiến dịch lạc đà hoang cho tới nay, khoảng 1.2 triu con Úc đả b tiêu dit. Được biết, đàn lc đà cũng gây ra lo ngi v khí thi nhà kính vì chúng thi ra khí mê-tan tương đương vi mt tn carbon dioxide mi năm, t báo The Australian cho biết.

Phát ngôn viên ca Cơ quan Môi trường và Nước sch Nam Úc cho biết, s lượng lc đà ngày càng tăng đã gây ra mt s vn đ trong khu vc.

 

Điu này đã dn đến thit hi đáng k cho cơ s h tng, nguy him cho gia đình và cng đng, tăng áp lc chăn th trên vùng đt APY và các vn đ phúc li đng vt quan trng khi mt s con lc đà chết khát hoc gim đp lên nhau đ tiếp cn vi nước, phát ngôn viên nói vi news.com.au. Trong mt s trường hp, đng vt chết đã làm ô nhim các ngun nước và đa đim văn hóa quan trng.

Nhiu cư dân phía tây APY tp trung lc đà đ bán, nhưng cách này không giúp kim soát s lượng lc đà đông đúc trong thi tiết khô hn. Các chuyên gia cho biết một khi lc đà hoang dã b bắn hạ thì xác ca chúng s được đ khô trước khi b đt cháy hoc chôn ct, ABC News đưa tin.

 

Lc đà được đem đến Úc t n Đ và Afghanistan trong thế k 19, và được s dng đ vn chuyn và xây dng. Nếu vic tiêu hy không din ra, qun th lc đà s tăng gp đôi c sau 8 đến 10 năm.