Nigel Scullion, Bộ Trưởng Bản Địa Sự Vụ (Indigenous Affairs) . Ảnh: AAP

 

 

AUSTRALIA - Một hình ảnh mới cho thấy, các doanh nghiệp và doanh nhân bản địa đang có tác động ngày càng gia tăng đến nền kinh tế quốc gia. Tác động này không chỉ mở rộng đến giá trị tiền tệ, mà còn mang lại nhiều cơ hội và sự tự quyết hơn cho người Thổ Dân.

 

Ông Corey Turner, là sở hữu chủ của Trung tâm Văn hóa Living Kaurna ở Adelaide, một trong nhiều doanh nghiệp địa phương được thành lập, bởi các thành viên của cộng đồng Bản địa.

 

Ông Corey Turner cho biết muốn chia sẻ kiến thức về di sản của đất nước mình.

"Chúng tôi đang thực sự xây dựng nền giáo dục cho mọi người, về những người thuộc các Quốc gia Bản địa, đặc biệt là ở Adelaide".

'Chúng tôi muốn bảo đảm rằng, mọi người đều quen thuộc và họ nhận ra họ đang ở trên đất nước Kaurna, cũng như muốn thu hút những người trẻ tuổi hơn để giáo dục họ”.

 

Được biết công ty gia đình này nằm trong số ngày càng nhiều doanh nghiệp do người bản địa lãnh đạo, nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức truyền thống của họ, thông qua hoạt động kinh doanh.

 

Bà Michelle Evans, là giáo sư về Quản lý Lãnh đạo và Tiếp thị tại Đại học Melbourne, nói "Những gì bạn đang thấy từ lãnh vực kinh doanh bản địa, là những doanh nghiệp này gây nhiều kinh ngạc, các cá nhân và nhóm gia đình không chỉ đưa ra một đạo đức làm việc đáng kinh ngạc, để giúp các doanh nghiệp này phát triển, mà còn mang đến chuyên môn và kiến thức văn hóa của họ”.

 

Vào năm 2022, Ngân hàng Dự trữ Úc Châu báo cáo khu vực của Thổ dân đã mở rộng, với tốc độ 4% từ năm 2006 đến năm 2018.

 

 

Một hình ảnh mới về lãnh vực này, trong đó kiểm tra hơn 13 ngàn rưỡi doanh nghiệp và doanh nhân do các quốc gia bản địa đứng đầu, cho thấy rằng tỷ lệ phần trăm hiện đã tăng lên, từ 6 đến 12% đối với các doanh nghiệp nhỏ.

 

 

Malandarri McCarthy, là Phụ Tá Bộ trưởng về Người Úc Bản địa, nói "Loại nghiên cứu này tiết lộ những dấu hiệu ban đầu về sự tích cực, chung quanh việc các doanh nghiệp của Thổ Dân đang phát triển mạnh mẽ, chắc chắn là điều rất đáng khích lệ”.

 

Tuy nhiên việc tiếp cận về vốn và kiến thức tài chính vẫn là những rào cản tiềm ẩn, khiến cho sự hỗ trợ của chính phủ bao gồm cả các hợp đồng được thiết kế riêng, là yếu tố quan trọng để thành công.

 

Giáo sư Evans cho biết, sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương cũng rất đáng kể.

"Hàng ngày người dân Úc có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Bản địa, bằng cách mua hàng từ các doanh nghiệp của họ".

"Cách tốt nhất để có thể tìm thấy những doanh nghiệp xuất sắc đó, là xem danh bạ doanh nghiệp Bản địa, như Phòng Thương mại Thổ dân, hoặc Quốc gia Cung ứng tại địa phương của bạn”.

 

 

Trong khi đó ông Cain Polidano, là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Ứng dụng Melbourne, nói rằng các doanh nghiệp bản địa giúp cho cộng đồng phát triển.

"Một trong những lợi ích quan trọng nhất, là cơ hội cho người bản địa phát triển sự giàu có và cả việc làm, bao gồm cả việc làm ở các vùng nông thôn và vùng xa xôi, nhưng còn về mặt chia sẻ kiến thức văn hóa nữa".

"Vì vậy rất nhiều doanh nghiệp khi hoạt động hàng ngày, họ đang chia sẻ kiến thức Thổ dân đã được phát triển hơn 60 ngàn năm”.