Thủ hiến Daniel Andrews đã quyết định gia hạn Tình trạng Khẩn cấp – State of Emergency -  tại Victoria sau ngày 13 tháng 9 - với tổng cộng thời gian thực tế kéo dài 18 tháng.

 

 

Theo Bộ Y tế tiểu bang, Tình trạng Khẩn cấp sẽ cung cấp cho Giám đốc Y tế quyền hạn bổ sung để đưa ra các hướng dẫn y tế nhằm giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

 

 

Theo luật hiện hành, mỗi một Tình trạng Khẩn cấp chỉ được phép có hiệu lực trong sáu tháng tại một thời điểm.

 

 

Nhưng Thủ hiến Andrews cho biết giai đoạn tiếp theo này sẽ được kéo dài thêm 12 tháng - tổng cộng là 18 tháng.

 

 

Ông nói với các phóng viên vào hôm thứ Hai  “Động thái này là một sự xác nhận rằng đại dịch này sẽ không thể kết thúc vào ngày 13 tháng 9,”

 

"Tôi tất nhiên là mong muốn không phải đặt ra thêm luật lệ nào sau ngày 14 tháng 9, nhưng tôi e rằng điều đó khó có thể xảy ra."

 

Chính quyền bang, trong một tuyên bố vào thứ Hai, cho biết các sửa đổi đối với Đạo luật Sức khỏe và Sức khỏe Cộng đồng 2008 sẽ được đưa ra vào ngày 1 tháng 9, để cho phép Tình trạng Khẩn cấp được áp dụng trong thời gian kéo dài này.

 

Ông Andrews nói  “Tình trạng khẩn cấp là công cụ pháp lý cho phép các quy định về khẩu trang được thực thi, cũng như cho phép các nơi làm việc lớn và nhỏ lên một bản kế hoạch đảm bảo an toàn thời COVID-19, đó cũng là công cụ pháp lý nằm sau giới hạn mật độ trong các quán rượu, quán cà phê và nhà hàng,”

 

“Chúng tôi sẽ gia hạn các điều khoản về Tình trạng Khẩn cấp trong đạo luật Sức khỏe và Sức khỏe Cộng đồng trong tối đa 12 tháng nữa.”

 

 

Thủ lĩnh phe đối lập Michael O’Brien nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng ông sẽ cố gắng ngăn chặn việc gia hạn, và nói rằng “Thủ hiến đang lạm quyền”.

 

 

Kể từ tháng Ba, Tình trạng Khẩn cấp đã được gia hạn tới sáu lần.

 

 

Victoria cũng đã ở trong Tình trạng Thảm họa (State of Disaster) kể từ ngày 2 tháng 8, và sẽ duy trì hiệu lực trong một tháng kể từ ngày này.

 

(Theo: https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/premier-extends-victorias-state-of-emergency-by-18-months-c-1260869)