Môi trường biển và ven biển quý giá, độc đáo của tiểu bang Victoria sẽ được bảo vệ nhiều hơn nữa bằng một chiến lược mới được đưa ra, cùng với tiến trình tham vấn của chính quyền đảng Lao động.

 

 

 

 

Ảnh: AAP, Mal Fairclough

 

 

 

 

Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc phụ trách Năng lượng, Môi trường và Biến đổi khí hậu Lily D’Ambrosio, ngày 29/7, đã công bố dự thảo Chính sách Biển và Vùng ven biển (Marine and Coastal Policy), hướng dẫn cách quản lý môi trường biển và ven biển của tiểu bang trong tương lai.

 

 

Chính sách này nhằm cải thiện môi trường sống ven biển và giúp các cộng đồng ven biển chuẩn bị, thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

 

 

Chính sách sẽ hướng dẫn sử dụng và phát triển bền vững, giúp xác định các nguồn lực và kinh phí cần thiết để quản lý môi trường.

 

 

Sở Môi trường, Đất đai, Nguồn nước và Quy hoạch đang làm việc chặt chẽ với các bên liên quan về chính sách, để bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của họ được đưa vào quá trình quy hoạch và quản lý môi trường biển và ven biển.

 

 

Tiểu bang Victoria có hơn 2,500 cây số đường bờ biển và khoảng 10,000 cây số vuông vùng biển, cung cấp giá trị về môi trường, xã hội và kinh tế cho tiểu bang.