Nhân viên Bộ Quốc Phòng Úc tại cơ sở chăm sóc người cao niên  Epping Gardens Aged Care Facility, ở Epping, Melbourne. Hình chụp vào hôm thứ Ba, ngày 28 tháng Bảy, 2020. Nguồn: AAP

 

 

 

 

 

Quân đội Úc được kêu gọi tham gia vào kế hoạch vận chuyển vắc xin và gia tăng sự hiện diện trong chương trình chủng ngừa chống COVID-19. Việc nầy diễn ra sau khi chính phủ bổ nhiệm hai tướng lãnh cao cấp trong quân đội, nhằm gia tốc chương trình tiêm chủng. Thế nhưng nhiều người cho rằng, người ta không rõ quân đội nên được sử dụng tốt nhất như thế nào.

 

 

Quân đội Úc hiện giữ vai trò quan trọng trong việc chủng ngừa vắc xin chống COVID-19.

 

 

Thế nhưng vẫn còn những nghi vấn về việc, liệu quân đội nên làm nhiều hơn nữa hay không.

 

Nhà dịch tễ học Mary Louise McLaws cho biết, chúng ta nên tận dụng khả năng của lực lượng quốc phòng.

 

 

Bà Mary Louise McLaws nói: “Chúng ta hiện chạy đua với chương trình tiêm chủng mà có vẻ như không chiến thắng, chúng ta cần các chuyên gia trong quân đội hỗ trợ, để đối phó với các thách thức hết sức lớn lao”.

 

                                  

Được biết chính phủ đã mời các tướng lãnh tham gia chương trình.

 

 

Ông Greg Hunt nói “Tôi được Trung Tướng JJ Frewen tham gia vào chương trình”.

 

 

Vị tướng lãnh được nhiều huy chương được bổ nhiệm là người đứng đầu Chiến dịch mới thành lập tên là Lá Chắn.

 

 

Trung Tướng JJ Frewen nói:  “Thủ Tướng yêu cầu tôi nhận nhiệm vụ kiểm soát trực tiếp chương trình chủng ngừa trên toàn quốc”.

 

 

Thế nhưng chương trình chủng ngừa bị lu mờ do những vụ chậm trễ, khiến cho vị tướng phải đảm nhận việc duyệt xét quan trọng trong chương trình tiêm chủng.

 

Trung Tướng JJ Frewen nói:  “Tôi sẽ tìm cơ hội để tối đa hoá các kế hoạch hiện tại, để gia tốc việc tiêm chủng càng sớm càng tốt, cùng với việc các tiếp liệu sẽ đến”.

 

 

Việc bổ nhiệm của ông này đã được một số chuyên gia y tế hoan nghênh, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Úc AMA là bác sĩ Omar Khorsid.

 

Bác sĩ Omar Khorsid nói:“Tôi nghĩ việc bổ nhiệm các tướng lãnh cao cấp này, vào các vị trí quan trọng trong chương trình tiêm chủng vắc xin là một dấu hiệu cho thấy, chính phủ muốn chắc chắn rằng chúng ta hiện làm mọi việc, để cho chương trình chủng ngừa được tiến hành tốt đẹp”.

 

 

Được biết Trung Tướng Frewen tham gia cùng với Đề Đốc Eric Young, một gương mặt trong quân đội khác và đảm nhận vai trò điều hợp viên trung ương, tại Trung tâm Chiến dịch Chủng ngừa.

 

 

Trong khi chính phủ cho rằng họ rất cần thiết, thì chuyên gia về quốc phòng là giáo sư John Blaxland thuộc Đại học Quốc gia Úc Châu nói rằng, có những lo sợ rằng sử dụng quá nhiều lực lượng quân đội có thể gây ra một số vấn đề.

 

 

Giáo sự John Blaxland nói:. “Lực lượng Quốc phòng Úc hiện bận rộn huấn luyện, trong công tác chuẩn bị đương đầu với một cuộc khủng hoảng".

 

'Bằng cách đảm nhận công việc khác liên quan đến đại dịch COVID-19, chúng ta thực sự đã đánh lạc hướng khả năng chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng có thể xảy ra”.

 

 

Giáo sư Blaxland nói rằng, thay vào đó có thể nhờ các công ty tư nhân bên ngoài đảm trách.

 

Ông nói “Có nhiều công ty có thể đảm đang công việc như hỗ trợ về tiếp vận, công ty chuyên chở, chỉ vì chúng ta có một số thỏa thuận thương mại không hoàn tất hay không hoạt động tốt đẹp, việc nầy không có nghĩa là chẳng còn cơ hội khác trong lãnh vực nói trên”.

 

 

 

Thế nhưng chính phủ vẫn cho rằng, quân đội là một thành phần quan trọng trong chiến dịch chủng ngừa.

 

 

Tổng Trưởng Y Tế Greg Hunt nói rằng, quân đội có mặt để hỗ trợ cho người dân Úc trong lúc cần đến nhất.

 

Ông Greg Hunt nói: "Chúng tôi nghĩ họ có một nguồn nhân vật lực lớn lao và đó là một tài nguyên của quốc gia. Quân đội đã tham gia trong việc đáp ứng với COVID-19 ngay từ lúc ban đầu”.

 

 

Trung Tướng Frewen cũng đồng ý với ông Hunt.

 

Trung Tướng JJ Frewen nói: "Tất cả các thử thách trong nước liên quan đến kế hoạch và phối hợp, cũng như giao tiếp với mọi người để giải quyết các khó khăn, mọi thứ đều thực sự quan trọng đối với khả năng chính yếu của quân đội Úc”,

 

Tuy nhiên việc gia tăng tốc độ tiêm chủng, mới là thử thách quan trọng trong những ngày tháng sắp tới.