Ảnh: Getty

 

 

NSW sẽ tiến hành thử nghiệm những ngày học kéo dài hơn là 9g sáng đến 3g chiều như hiện tại vào cuối năm nay với sự thúc đẩy giúp phụ huynh đang làm việc quản lý thời gian tốt hơn, giữa giờ học của con và giờ làm của mình.

 

Khi công bố một hội đồng chuyên gia kinh tế dành cho phụ nữ để hướng dẫn các chính sách của chính phủ hôm qua, Thủ hiến NSW Dominic Perrottet đã kêu gọi "những ý tưởng tạo ra cuộc cách mạng" để phá bỏ các rào cản về giới mang tính cấu trúc, và thay đổi giờ học có thể là một trong số đó.

 

Ông Perrottet nói “Theo quan điểm của tôi, 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều không thích hợp.”

 

"Quý vị còn có những thách thức với trước và sau giờ học (before and after school care), quý vị có những vấn đề nhà trẻ và quý vị có những vấn đề trường mẫu giáo."

 

Ông Perrottet cùng người vợ Helen có sáu người con, và em bé thứ bảy đang chờ ngày chào đời.

 

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu lúc 9 giờ sáng đã là nền tảng cho các trường học ở NSW hơn trăm năm qua có thể không còn ở tiểu bang này trong tương lai.

 

Mục 128 của Đạo luật Hướng dẫn Công cộng của NSW quy định học sinh phải tập hợp trong sân trường lúc 8 giờ 45 sáng, trước khi đến lớp học bắt đầu lúc 9 giờ sáng và tan học lúc 3 giờ 20 chiều.

 

Nhưng mô hình gia đình một phụ huynh đi làm, một phụ huynh ở nhà nuôi con của một trăm năm trước nay đã thay đổi.

 

Theo số liệu của Nha Thống kê Úc ABS hồi 06/2021, gần 70% gia đình có hai phụ huynh sống chung nhà, cả hai đều làm việc. Khoảng 15% gia đình là gia đình của phụ huynh đơn thân.

 

Căng thẳng trong việc cân bằng giữa giờ học của con cái và thời gian làm việc của phụ huynh là vấn đề của hơn 100 năm sau.

 

Bộ trưởng Giáo dục NSW bà Sarah Mitchell nói rằng không nên coi ngày học là bia đá.

 

Bà Mitchell nói “Xã hội của chúng ta không ngừng phát triển, và điều quan trọng là chúng ta phải chuyển động theo những thay đổi, đặc biệt là khi nói đến giáo dục.”

 

"Chính phủ luôn tìm cách cải thiện cuộc sống cho các gia đình, và thêm sự linh hoạt trong chuyện trường lớp sẽ giúp ích.”

 

Chủ tịch Liên đoàn Giáo chức NSW, ông Angelo Gavrielatos lại không nghĩ như vậy. Ông bác bỏ ý tưởng này như một "tuyên bố vứt bỏ".

 

Ông nói “Việc giám sát học sinh là một sản phẩm phụ của việc học ở trường, nó không phải là mục đích chính.”

 

Một động lực đằng sau lập luận của Thủ hiến khi muốn cải tổ ngày học ở trường là làm cho trường học trở nên tương thích hơn với lối sống hiện đại.

 

Nhưng đối với nhiều chuyên gia, điều đó đặt ra một câu hỏi: mục đích của trường học là gì?

 

Hôm qua, ông Perrottet thừa nhận sẽ cần phải có một cách tiếp cận phù hợp cho bất kỳ thay đổi nào trong ngày học ở trường.

 

Một thử nghiệm về những ngày học dài hơn sẽ bắt đầu ở NSW vào cuối năm nay, và các trường có thể đăng ký tham gia.