Credit: AP

 

 

 

 

 

Ngày càng có nhiều phụ nữ Úc sinh con muộn hơn, với số lượng phụ nữ sinh con khi ở độ tuổi trên 35 gần như tăng gấp đôi trong hai thập niên.

 

 

Một báo cáo của Viện Y tế và Phúc lợi Úc Đại Lợi (Australian Institute of Health and Welfare - AIHW) ghi nhận hơn 76,000 trẻ sơ sinh được sinh ra vào năm 2019 và các bà mẹ đều trên 35 tuổi, so với mức 69,000 trẻ sơ sinh vào năm 2009 và 42,000 trẻ sơ sinh vào năm 1999.

 

 

Phát biểu với hãng tin Yahoo News, phát ngôn viên của Viện Y tế và Phúc lợi Úc  (AIHW), Bernice Cropper, cho biết: “Độ tuổi trung bình của tất cả phụ nữ sinh con ở Úc đang tăng lên, kể cả những người lần đầu làm mẹ. Độ tuổi trung bình của các bà mẹ đã tăng từ 27.1 tuổi vào năm 1979 lên 30.8 tuổi vào năm 2019”.

 

 

Vào năm 2019, hơn 60 phần trăm phụ nữ ở độ tuổi từ 30 tuổi trở lên khi sinh con, so với tỷ lệ 54 phần trăm vào năm 2010.

 

 

Một phần tư trong tổng số phụ nữ sinh con vào năm 2019 đều từ 35 tuổi trở lên. Hai phần bảy trong số đó là phụ nữ sinh con lần đầu.

 

 

Báo cáo cho thấy các bà mẹ trên 35 tuổi có xu hướng sống ở các thành phố nhiều hơn so với những phụ nữ trẻ hơn họ.

 

 

Tiểu bang Victoria và Vùng Lãnh thổ Thủ đô có tỷ lệ phụ nữ từ 35 tuổi trở lên sinh con cao nhất (28 phần trăm), trong khi tỷ lệ thấp nhất là Vùng Lãnh thổ Bắc Úc (19 phần trăm) và tiểu bang Tasmania (20 phần trăm).