Từ ngày 1 tháng Bảy năm 2023, một số thay đổi sẽ có hiệu lực ảnh hưởng đến sinh viên quốc tế Nguồn: SBS / SBS News

 

AUSTRALIA - Bắt đầu từ tháng Bảy, số giờ mà sinh viên quốc tế ở Úc có thể làm việc theo điều kiện thị thực của họ sẽ thay đổi. Du học sinh trong một số ngành nghề với các bằng cấp phù hợp sẽ được gia hạn visa làm việc tại Úc sau khi tốt nghiệp nhằm giải quyết đến tình trạng thiếu hụt kỹ năng tại Úc.

 

Chính phủ liên bang cho biết họ đang giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng bằng cách mở rộng quyền làm việc sau khi học cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục đại học của Úc.

 

Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy và sẽ mở rộng quyền làm việc từ hai năm lên bốn năm đối với một số bằng cử nhân, ba năm lên năm năm đối với một số bằng thạc sĩ và bốn năm lên sáu năm đối với tất cả các bằng tiến sĩ.

 

Nhân viên di trú Kirk Yan nói rằng việc lấp đầy khoảng trống kỹ năng là quan trọng, nhưng một số sinh viên có thể chuyển sang công việc khác để phù hợp với thị trường.

"Cũng có một số bất lợi từ chính sách nàyt. Đối với nhiều ngành nghề nhiều môn học không nằm trong danh sách, có thể sinh viên sẽ xem xét lại lựa chọn của mình, chẳng hạn như ngành nhân viên xã hội hiện không có trong danh sách. Và thực sự là có một số sinh viên hỏi về việc học công tác xã hội trong năm nay hoặc năm sau thì họ có thể thay đổi ý kiến."

 

Ông nói rằng kế hoạch này mang lại cho sinh viên sự chắc chắn hơn về tương lai của họ. Nhưng ông cũng mong muốn chính phủ minh bạch hơn về việc lựa chọn các nghề nghiệp đưa vào chính sách.

"Tôi nghĩ, hầu hết các ngành nghề đều mong được những thuận lợi này, một số ngành nghề thì có nhiều cơ hội để xin thường trú nhân hơn. Nói một cách khác, sẽ có nhiều người ghi danh học các khóa học này hơn và nó có thể làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các ứng viên."

 

Tổng trưởng Bộ Nội vụ Clare O'Neil cho biết sự thay đổi này được thực hiện để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong một số lĩnh vực, bao gồm y tế, kỹ thuật, Công nghệ thông tin và giáo dục.

 

Chính phủ liên bang cho biết danh sách các ngành nghề và bằng cấp phù hợp sẽ được xem xét hàng năm và cập nhật theo yêu cầu dựa trên nhu cầu của thị trường lao động.

 

Colin là một người đang có thị thực 485, anh không muốn tiết lộ tên đầy đủ của mình.

 

Anh được hưởng lợi từ những thay đổi trong chính sách, bao gồm tăng giới hạn về giờ làm việc cho sinh viên quốc tế từ 40 giờ lên 48 giờ mỗi hai tuần - từ ngày 1 tháng Bảy năm 2023.

 

Anh nói rằng anh ấy rất vui với sự thay đổi này.

"Nhiều người coi Úc là điểm đến di cư trước khi họ đến học. Ngành học phù hợp khi tốt nghiệp đã trở thành một yếu tố rất cần thiết để xin định cư. Chính sách thị thực mới khiến sinh viên quốc tế cạnh tranh hơn về việc làm. Đó là một sự tăng cường khả năng cạnh tranh của họ về mặt vĩ mô một cách tổng thể. Bạn có thị thực làm việc dài hơn. Khi đó, nhà tuyển dụng sẽ sẵn sàng thuê bạn hơn và đào tạo bạn. Bởi vì bạn vẫn còn thời gian để trở thành một công nhân lành nghề và mang lại lợi ích cho công ty.''

 

Bên cạnh quyền lợi tăng giờ làm và thời gian ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp, chính sách mới còn có những lợi ích bổ sung dành cho những người chọn học hành, sinh sống và làm việc tại các vùng nông thôn.