Hình ảnh các miếng chip đánh bạc. Ảnh: Digital Vision

 

 

AUSTRALIA - BetStop là sáng kiến mới của chính phủ Albanese, để giúp đỡ những người nghiện cờ bạc trên mạng. Nó cho phép các cá nhân tự loại trừ khỏi tất cả các nhà cung cấp cá cược được cấp phép, cung cấp một bước quan trọng trong việc giảm tác hại liên quan đến cờ bạc. Với các chiến dịch nâng cao nhận thức và xác minh danh tính được thực thi, BetStop nhằm mục đích khuyến khích người Úc đánh bạc có trách nhiệm.

 

Đối với những người nghiện cờ bạc trực tuyến, một công cụ mới sẽ được chính phủ Albanese áp dụng để giúp họ ngăn chặn, được gọi là BetStop.

 

Bộ trưởng Truyền thông Michelle Rowland nói rằng, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng, trong việc giảm tác hại liên quan đến cờ bạc.

"Hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo, ngày bắt đầu đăng ký tự loại trừ Quốc gia đối với trò chơi trực tuyến".

"Điều này được gọi là BetStop và nó sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 8 năm nay".

“BetStop có nghĩa là chỉ với một lần chạm, một cá nhân sẽ có thể tự loại mình khỏi tất cả các hình thức cá cược trực tuyến".

"Đó là 150 nhà cung cấp dịch vụ cá cược được cấp phép tại Úc, họ sẽ không thể mở tài khoản, đặt giá thầu và sẽ bị cấm tiếp thị trực tiếp với họ, kể cả qua email hoặc bằng chữ".

 

Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với người Úc?

 

Bộ trưởng Michelle Rowland nói "Điều đó có nghĩa là người Úc sẽ có một công cụ khác để kiểm soát, những người có thể bị tổn hại do cờ bạc".

"Điều đó có nghĩa là mọi người sẽ có thể làm điều này miễn phí".

"Điều đó cũng có nghĩa là Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc sẽ có quyền hạn, để bảo đảm việc thực thi bao gồm thông báo vi phạm, cảnh báo và có thể là hình phạt dân sự, có thể lên tới hơn 230 ngàn đô la mỗi ngày, trong một số trường hợp cho những người Úc dễ bị tổn thương, những người có thể có nguy cơ bị tổn hại do cờ bạc”.

 

 

Được biết BetStop cho phép loại trừ tự nguyện khỏi cá cược trực tuyến trong một khoảng thời gian, từ ba tháng đến vô thời hạn.

 

BetStop sẽ được quảng bá trên các trang web và ứng dụng cá cược, cũng như trong tài liệu tiếp thị, với một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ được áp dụng.

 

Là một phần của những thay đổi trong ngành cờ bạc, các nhà cung cấp cá cược cũng sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của khách hàng, khi họ đăng ký tài khoản mới và trước khi đặt cược.

 

Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Amanda Rishworth cho biết, những thay đổi này sẽ thay thế các yêu cầu trước đây, trong đó danh tính của khách hàng phải được xác minh trong vòng 72 giờ.

Bộ trưởng Amanda Rishworth nói “Chúng tôi cần bảo đảm rằng khi ai đó đăng ký đánh bạc trực tuyến, danh tính của họ thực sự được xác minh, trước khi họ có thể đặt cược".

"Hiện tại, một người có thể đăng ký và có 72 giờ trước khi danh tính của họ được xác minh, nơi họ có thể đặt cược và thực sự tiếp tục chơi".

"Điều này là không đủ tốt và nó có nghĩa là, nếu bạn đăng ký với BetStop có 72 giờ, nếu bạn truy cập trực tuyến, bạn thực sự có thể bắt đầu đánh bạc dưới một số danh tính khác”.

 

Bà Rishworth giải thích tác động của việc này.

"Vì vậy, các bước của chúng tôi đang thực hiện chung quanh việc xác minh trước tiên là bảo đảm rằng, nếu ai đó mở tài khoản trực tuyến để đặt cược, họ phải được xác định và danh tính của họ trước khi họ có thể đặt cược".

"Điều này cực kỳ quan trọng để bảo đảm rằng BetStop có hiệu quả, nhưng điều quan trọng nữa là phải chắc chắn rằng, họ là một người thực sự trực tuyến và điều quan trọng là họ không dưới 18 tuổi".

"Vì vậy, đây là một biện pháp rất quan trọng".

"Đó là hai tuần chờ đợi, nay nó đã được giảm xuống còn 72 giờ”.

 

Còn bà Rowland nói rằng, việc áp dụng BetStop sẽ bổ sung cho các biện pháp cải cách cá cược khác đã được đưa ra, bao gồm các thông điệp cảnh báo mới ở cuối quảng cáo cờ bạc.

Bà nói "Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều bên liên quan, bao gồm những người ủng hộ giảm thiểu tác hại, những người trong toàn ngành, cũng như Bộ trưởng Rishworth trong những lãnh vực có tác động đến bà ấy".

"Tôi sẽ không tiết lộ nội dung của những cuộc thảo luận đó đủ để nói rằng, ngành công nghiệp nhận thức rõ về những nhận xét mà tôi đã đưa ra trong hồ sơ rằng hiện trạng là không bền vững".

"Những gì chính phủ này đề ra rất rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi điều đó”.