Dịch Covid-19 khiến Úc tái sắp xếp vốn viện trợ phát triển để hỗ trợ các nước đối phó với tình hình mới. Nguồn: ABC News.

 

 

Hôm nay (29/5), Bộ Ngoại giao Úc Đại Lợi vừa công bố kế hoạch Đối tác phục hồi nhằm hỗ trợ các nước đối phó với dịch Covid-19.

 

Thông qua kế hoạch Đối tác phục hồi, Úc Đại Lợi mở ra một lĩnh vực hợp tác mới nhằm hỗ trợ các đối tác ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á đảm bảo an ninh y tế, phục hồi kinh tế và đảm bảo sự ổn định trong khu vực giai đoạn dịch Covid-19.

 

Để đạt được mục tiêu này, Ú Đại Lợi sẽ tái cơ cấu nguồn vốn viện trợ phát triển, cắt giảm tiền dành cho các chương trình đòi hỏi phải có sự gặp mặt trực tiếp như các chương trình học bổng, thể thao, tình nguyện viên không thực hiện được do các nước không cho công dân ra nước ngoài để dành tiền cho lĩnh vực hợp tác mới.

 

Cụ thể, Úc Đại Lợi sẽ sử dụng 280 triệu Úc kim từ nguồn vốn tái cơ cấu để hỗ trợ các nước Thái Bình Dương, Timor Leste và các đối tác khác tại Đông Nam Á giải quyết các thách thức về y tế, nhân đạo xuất hiện trong lúc phải đối phó với dịch Covid-19.

 

Papua New Guinea là được cho là quốc gia nhận được nhiều viện trợ nhất trong chương trình nhằm giúp quốc đảo này đối mặt với những vấn đề y tế, kinh tế, xã hội nảy sinh do đại dịch Covid-19. Ngoài Papua New Guinea, các quốc đảo Thái Bình Dương, Timor Leste và Indonesia được cho là những quốc gia sẽ được Úc  ưu tiên đưa vào chương trình này.

 

Theo kế hoạch của Bộ Ngoại giao Úc Đại Lợi, trong năm tài chính 2019-2020, nước này dự kiến chi 4 tỷ Úc kim cho nguồn vốn viện trợ phát triển. Trong đó, Việt Nam dự kiến nhận được 78,2 triệu Úc kim trong khuôn khổ chương trình này