Tòa án Dân sự và Hành chính Tiểu bang Nam Úc (SA Civil and Administrative Tribunal)  đã phát hiện viên y tá khoa tâm thần, Lee Hunt, có hành vi sai trái nghề nghiệp. (ABC Riverland: Anita Ward)

 

 

NAM ÚC - Một nam y tá có quan hệ cá nhân thân mật với hai nữ bệnh nhân nội trú dễ bị tổn thương về sức khỏe tâm thần đã bị cấm cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế nào trong 5 năm.

 

Lee Hunt, 38 tuổi, đang làm y tá  tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần của Bộ Y Tế Nam Úc  vào đầu năm 2018 thì anh ta lấy được số điện thoại của những người phụ nữ nọ và tiếp tục khai thác “mối quan hệ cá nhân thân mật” với họ.

 

Một trong những người phụ nữ sau đó đã “đến nhà anh Hunt trong vài ngày” và cả hai “có quan hệ tình dục thân mật”.

 

Vào thời điểm đó, cả hai người phụ nữ đều được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

 

Ủy ban Điều dưỡng và Hộ sinh (Nursing and Midwifery Board) đã chuyển sự việc lên Tòa án Hành chính và Dân sự Nam Úc (South Australian Civil and Administrative Tribunal)  và kết luận rằng anh Hunt "có hành vi sai trái trong nghề nghiệp " và "không giữ được ranh giới nghề nghiệp".

 

Trong một phán quyết được công bố gần đây, tòa án nhận thấy hành vi của anh Hunt là "không có lý do chính đáng về mặt lâm sàng và liên quan đến những người dễ bị tổn thương mà bị đơn biết là đang mắc bệnh tâm thần".

 

Tòa án cho biết trong phán quyết: “Tòa án không chú ý đến bất kỳ tuyên bố hối hận nào của bị đơn cũng như bất kỳ sự chứng minh nào về sự hiểu biết sâu sắc của anh ta về hành vi của mình”.

 

Tòa án nhắc lại rằng anh Hunt đã không tham dự phiên điều trần vào tháng 12 năm 2023 về vấn đề này và không đưa ra lời giải thích.

 

Anh ta đã thuê một luật sư tham dự để đại diện cho anh ta tại phiên điều trần đó.

 

Trong phán quyết lần này, tòa án nhắc lại rằng anh Hunt đã lấy được số điện thoại di động của cả hai người phụ nữ trong thời gian họ ở khoa tâm thần, và sau đó "trao đổi một số lượng đáng kể tin nhắn SMS và MMS qua điện thoại di động mà không vì lý do chữa trị bệnh tình, mà trong bối cảnh mối quan hệ cá nhân". .

 

Tòa án nhận thấy: “Cả hai bên đều đồng ý rằng hành vi của bị đơn về bản chất là thấp hơn tiêu chuẩn được mong đợi một cách hợp lý đối với một y tá đã ghi danh có trình độ đào tạo và kinh nghiệm ở địa vị của bị cáo”.

 

Tòa án cũng nhắc lại rằng anh Hunt, người lần đầu ghi danh làm y tá vào tháng 7 năm 2011, trước đó đã hai lần nhận được cảnh cáo tại nơi làm việc.

 

Một trong những cảnh cáo vì anh ấy đưa ra những nhận xét không phù hợp và thiếu tôn trọng với một nhân viên khác, trong khi cảnh cáo thứ hai  là anh ấy sử dụng thẻ tín dụng của một bệnh nhân bị đưa vào bệnh viện.

 

Tòa án nói: “Không rõ liệu sự việc thẻ tính dụng bị sử dụng là có, hay không có, sự đồng ý của người sở hữu thẻ tín dụng”.

 

Anh Hunt đã cam kết không hành nghề vào tháng 6 năm 2018 và đã không làm y tá kể từ đó.

 

Việc ghi danh của anh ấy với Cơ quan Quản lý Hành nghề Y tế Úc (Australian Health Practitioner Regulation Agency) đã hết hạn vào tháng 7 năm 2019.

 

Tòa án đã khiển trách anh Hunt và không cho anh ta đăng ký hành nghề trong ngành y trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 12 năm 2023.

 

Anh ta cũng bị cấm cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế nào, và, sử dụng bất kỳ chức danh nào liên quan đến dịch vụ y tế mà không đăng ký.