Chính phủ liên bang muốn đóng lại lổ hổng trong vấn đề tiền cấp dưỡng nuôi con. Ảnh: 3D Animation Production Company on Pixabay

 

AUSTRALIA - Các bậc cha mẹ không trả tiền cấp dưỡng nuôi con sẽ bị cấm đi ra ngoại quốc cho đến khi trả đủ số tiền, mở lại hồ sơ ngay cả sau khi con 18 tuổi, thu nợ trực tiếp từ tiền lương... theo một kế hoạch mới của chính phủ liên bang để thu hồi nợ.

 

Một kế hoạch mới của chính phủ được công bố nhằm đóng lại một lỗ hổng trong quy định tiền cấp dưỡng nuôi con (child support) hiện nay, trong đó, hạn chế khả năng thu hồi tiền cấp dưỡng nuôi con sau khi người con đủ 18 tuổi.

 

Services Australia sẽ có quyền hạn để thu tiền nợ từ tiền lương hay trợ cấp của nhiều bậc cha mẹ không trả tiền cấp dưỡng con cái theo một kế hoạch trị giá 7,8 triệu đô-la nhắm vào hơn 18,000 người.

 

Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội, Anne Ruston, cho biết hành động này nhằm mục đích đóng một lỗ hổng trong "trường hợp bị đóng hồ sơ khi một đứa trẻ đủ 18 tuổi" khi cố gắng thu hồi khoản nợ.

“Cách tiếp cận mới sẽ cho phép Services Australia bớt tiền lương hay trợ cấp của cha mẹ để hoàn trả tiền cấp dưỡng con cái trong nhiều trường hợp hơn, kể cả sau khi đứa trẻ tròn 18 tuổi.”

 

Những thay đổi này cũng sẽ nhắm mục tiêu đến các bậc cha mẹ đang trả quá mức tiền cấp dưỡng nuôi con vì họ kiếm được nhiều hơn số tiền họ đã báo cáo, nhưng họ đã trì hoãn việc khai thuế để tránh trả lại tiền cho người phụ huynh còn lại.

 

Chính phủ cho biết họ sẽ làm thành luật để có thể thu hồi tiền cấp dưỡng nuôi con trong nhiều trường hợp hơn, với tổng số nợ hiện đang ở mức 1,69 tỷ đô-la bao gồm cả các trường hợp đang còn và đã đóng hồ sơ.

 

Người ta ước tính các biện pháp mới sẽ thu hồi khoảng 164 triệu đô-la liên quan đến các trường hợp đã đóng hồ sơ từ 18,250 phụ huynh

 

Với việc biên giới quốc tế sớm mở cửa cho nhiều người hơn, bà Ruston cho biết chính phủ sẽ tăng cường hệ thống Lệnh Cấm Khởi hành nhằm ngăn chặn các bậc cha mẹ không trả tiền cấp dưỡng con cái rời khỏi Úc.

 

Bà nói "Hiện tại Services Australia phải cấp một giấy miễn trừ được gọi là Giấy chứng nhận Cho phép Khởi hành nếu phụ huynh cung cấp khoản thanh toán trước cho khoản nợ của họ."

 

"Tuy nhiên, thật đáng thất vọng, chúng tôi biết một số phụ huynh sẽ trả bớt tiền để họ có thể rời khỏi đất nước và không có ý định trả hết số nợ còn lại của họ.

 

“Biện pháp này cho phép Services Australia có quyền từ chối miễn trừ đi lại nếu họ có lý do để tin rằng phụ huynh có khả năng trốn tránh trách nhiệm của họ và không trả phần còn lại của khoản nợ khi họ trở lại Úc.”

 

Kể từ tháng 7 năm 2017, hơn 5,000 phụ huynh đã bị ban hành lệnh cấm đi lại cho phép thu hồi hơn gần 100 triệu đô-la.

 

Bà Ruston nói “Đây là số tiền giúp đặt thức ăn lên bàn ăn và quần áo trên người của hàng ngàn trẻ em Úc.”