Trên trang web của mình, Nhà đấu giá và Định giá của Lloyd cho biết những người đặt giá thầu cần phải được chấp thuận trước để đặt giá thầu. Nguồn: Được cung cấp / Nhà đấu giá và định giá của Lloyd - Lloyd's Auctioneers and Valuers; (SBS)

 

 

NSW - Giá thầu hiện tại cho biển số New South Wales SỐ 1 suy nhất, sẽ diễn ra sau 110 năm, ở mức kỷ lục 10.010.000 đô-la.

 

Biển số xe di sản của New South Wales số 1 đang được rao bán thông qua phiên đấu giá công khai lần đầu tiên sau 110 năm.

 

Do nhà đấu giá và định giá Lloyd's ở Sydney chủ trì, giá thầu hiện tại cho bảng số  NSW 1, sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1, đứng ở mức kỷ lục 10.010.000 đô la.

 

Biển số này lần đầu tiên được cấp cho một chiếc xe của Tư lệnh Cảnh sát đầu tiên của tiểu bang.

 

 

 

-Tràn lan tình trạng bán điểm bằng lái trên mạng.

 

 

 

Sau đó, chúng được Sir Frederick Stewart mua lại, một viên chức đường sắt thành công ở Newcastle đã trở thành chủ sở hữu công ty xe buýt và chủ tịch sáng lập của Australian National Airways, người đã đặt biển số này trên chiếc Oldsmobile của ông trước khi ông qua đời vào năm 1961.

 

Sau đó, biển số xe được chuyển cho người vợ của ông, người đã qua đời năm 2000, nhưng đến nay mới được đem ra bán đấu giá.

 

Trên trang web của mình, Lloyd's cho biết các nhà thầu cần phải được chấp thuận trước để đấu thầu. Biển số NSW số 4 được bán với giá kỷ lục 2,45 triệu đô-la vào năm 2017.