Về MiAcces                                                   

MiAccess là trang mạng tập hợp thông tin chất lượng cao đã được dịch thuật về khuyết tật và về Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (National Disability Insurance Scheme, viết tắt là NDIS).

 

Mục đích

Mục đích của MiAccess là cung cấp thông tin và tăng sức mạnh cho người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ đa dạng (CALD) để họ truy cập thông tin thiết yếu cả về mặt hiểu biết về các môi trường khuyết tật và về việc tiếp cận NDIS.

 

Quá trình xây dựng trang mạng

Trang mạng được xây dựng trên cơ sở tham vấn với người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc CALD. Sự tham gia của người sử dụng trong quá trình xây dựng bất cứ nguồn tài liệu mới nào nhằm đảm bảo cả tính phù hợp và xác đáng cho người dùng CALD.

 

Trang mạng làm việc ra sao

Trang mạng được xây dựng để cung cấp thông tin và dễ dàng truy cập. Quý vị có thể truy cập trang mạng bằng tiếng Anh hay là bằng 10 thứ tiếng không phải là tiếng Anh trên máy vi tính hoặc thiết bị di động.

 

Nguồn tài liệu bằng hơn 30 ngôn ngữ có thể tìm được bằng cách tra ngôn ngữ, chủ đề và loại tài liệu. Quý vị cũng có thể truy cập và xem toàn bộ trang mạng bằng 10 thứ tiếng sau đây:

  • Tiếng Ả rập
  • Tiếng Trung giản hóa
  • Tiếng Trung truyền thống
  • Tiếng Dari
  • Tiếng Triều tiên
  • Tiếng Ba tư
  • Tiếng Punjabi
  • Tiếng Tây ban nha
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Việt

Để học cách sử dụng MiAccess, nhấn vào đây

 

Phản hồi của quý vị

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi, nhận xét hay gợi ý của quý vị về trang mạng này.

 

Chúng tôi định kỳ cập nhật trang mạng để đưa lên những tài liệu mới được dịch thuật và bằng tiếng Anh nhằm tăng lượng truy cập và sự bình đẳng về thông tin và dịch vụ cho người khuyết tật xuất thân từ nguồn gốc CALD.

 

Follow us 

 

 

Chúng tôi, MiAccess, công nhận Chủ sở hữu Truyền thống của mảnh đất nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. Chúng tôi tỏ lòng kính trọng tới các vị Trưởng lão trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

 

Languages

Dự án này được tài trợ bởi Bộ Dịch vụ Xã hội của Chính phủ Úc. Vào trang mạng www.dss.gov.au để có thêm thông tin

 

 

 

Câu hỏi và Giải đáp

 

Thông tin chung về trang này được trình bầy dưới hình thức câu hỏi và giải đáp. Nếu có điều gì muốn hỏi mà quý vị cho là quan trọng, nên được đưa vào mục này, vui lòng liên lạc info@miaccess.com.au

 

Các câu hỏi thường gặp

MiAccess là gì?

MiAccess là chữ tắt của cụm từ tiếng Anh “Multilingual Information Access’ nghĩa là ‘Truy cập Thông tin bằng nhiều ngôn ngữ’, là trang mạng được xây dựng với mục đích cụ thể để tăng lượng thông tin về khuyết tật, về các cộng đồng CALD và về chương trình NDIS tại một diễn đàn dễ dàng sử dụng và được giúp đỡ về ngôn ngữ.

 

MiAccess dành cho ai?

MiAccess được xây dựng để tăng số lượng thông tin đã được dịch thuật cho người khuyết tật CALD, cho người chăm sóc họ và cho rất nhiều người trung gian có tương tác với họ. Do đó, trang mạng sẽ được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các tài liệu chất lượng cao đã được dịch thuật rất tốt cho bản thân người khuyết tật sử dụng.

 

Ai điều hành MiAccess?

MiAccess được xây dựng bởi Cultural Perspectives bằng tài trợ từ Chương trình ILC ‘Liên kết, Thông tin và Xây dựng Năng lực’ (Information, Linkages and Capacity Building) của NDIS là chương trình hiện đang được điều hành bởi Bộ Dịch vụ Xã hội. Cultural Perspectives cũng đóng vai trò đảm bảo rằng thông tin được cập nhật nhất và phù hợp với nhu cầu của người khuyết tật CALD và người chăm sóc họ.

 

‘CALD’ nghĩa là gì?

Chữ ‘CALD’ là viết tắt của ‘Culturally and Linguistically Diverse’ nghĩa là Văn hoá và Ngôn ngữ đa dạng. Đây là thuật ngữ chung để chỉ những người có tiếng mẹ đẻ và nguồn gốc văn hóa không phải là tiếng Anh.

 

Chữ NDIS viết tắt từ chữ gì?

Chữ NDIS là viết tắt của ‘National Disability Insurance Scheme’ nghĩa là Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia. NDIS là chương trình của Chính phủ Úc tài trợ cho các chi phí liên quan đến khuyết tật. Người bị khuyết tật được thẩm định nhu cầu của họ và nếu hội đủ điều kiện thì họ được cấp một kế hoạch NDIS tài trợ.

 

Tôi có thể tìm thêm thông tin về việc tiếp cận các dịch vụ NDIS ở đâu?

Muốn biết thêm thông tin về việc tiếp cận dịch vụ NDIS vui lòng vào trang ‘Về NDIS’ tại: https://www.ndis.gov.au/about-us

 

Tôi dùng trang mạng này như thế nào?

MiAccess là diễn đàn trực tuyến nơi quý vị có thể tìm được nguồn tài liệu đã được dịch thuật về khuyết tật và về NDIS. Quý vị có thể dùng chức năng tìm kiếm trên trang này để tìm nguồn tài liệu mình cần. Muốn biết thêm thông tin và chỉ dẫn, vào trang: Sử dụng MiAccess: Sử dụng MiAccess

 

Trang mạng này có thích hợp với ứng dụng đọc màn hình không?

Có, trang MiAccess được thiết kế để phù hợp với các ứng dụng đọc màn hình. Trang mạng được xây dựng theo Hướng dẫn Truy cập các Nội dung trên mạng (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0AA.

 

Nguồn tài liệu được dịch thuật như thế nào?

MiAccess có đặc điểm là gồm có các tài liệu được dịch thuật và được cung cấp bởi các tổ chức tạo ra tài liệu. Một số tài liệu được các thông dịch viên có bằng cấp phù hợp dịch thuật và soát lại bởi Cultural Perspectives để sử dụng trên trang MiAccess.

 

Nguồn tài liệu mới được thiết kế phối hợp với người khuyết tật từ nguồn gốc CALD trước khi tiến hành quy trình dịch thuật tương tự.

 

Ứng dụng di động của trang mạng này làm việc như thế nào?

Ứng dụng di động APP của chúng tôi được thiết kế theo cách để cho quý vị không cần phải tải về từ Apple Store hay là Google Play. Quý vị có thể nhấp chuột vào “Tải về APP” và làm theo các bước để cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

 

Tôi có phải trả phí cho các tài liệu mà tôi tải về không?

Không. MiAccess cung cấp các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ để cho quý vị tải về và chia sẻ miễn phí.

 

Tôi có thể sử dụng trang mạng này trên iPad, điện thoại di động hoặc máy vi tính được không?

Được, MiAccess được thiết kế phù hợp với tất cả các thiết bị.

 

Tôi làm thế nào để đăng ký các thông tin đã dịch thuật tôi cho là phù hợp với MiAccess?

Cultural Perspectives rất quan tâm đến việc tìm được thông tin đã được dịch thuật tốt phù hợp cho trang MiAccess cả về mặt cấu trúc và nội dung, nhằm tăng lượng truy cập. Nếu muốn thảo luận với chúng tôi về các tài liệu quý vị có, vui lòng điền vào mẫu liên lạc để báo cho chúng tôi biết về tài liệu hoặc gửi chi tiết cho chúng tôi tới email info@miaccess.com.au.

 

Không thể tìm được thông tin quý vị tìm kiếm?

Vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách dùng mẫu liên lạchttps://miaccess.com.au/Liên lạc với chúng tôi/

 

 

 

 

 

Về NDIS    

 

NDIS (là viết tắt của National Disability Insurance Scheme, Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia) là chương trình tài trợ cho các dịch vụ khuyết tật. Chương trình NDIS dành cho người từ 7 tuổi tới 65 tuổi.

Đối với trẻ em dưới bảy tuổi đã có chương trình can thiệp sớm từ tuổi ấu thơ (ECEI), cũng là chương trình được NDIS tài trợ.

Quan trọng là tất cả người khuyết tật, người chăm sóc họ, và cộng đồng rộng lớn hơn hiểu được về NDIS, NDIS tài trợ và cung cấp những gì, ai là người hội đủ tiêu chuẩn và làm sao để tiếp cận chương trình bảo hiểm.

Trang mạng này tập hợp các thông tin về NDIS và về cách tiếp cận chương trình đó.

*Chú giải thuật ngữ NDIS & dịch vụ cho Người Khuyết Tật

Thuật ngữ thông dụng cho NDIS

Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

Khuyết tật tâm lý xã hội, phục hồi và NDIS

Tập sách 1 – Hiểu NDIS

Tập sách 2 – Lập kế hoạch

Tập sách 3 – Sử dụng Kế

 

 

 

Chú giải thuật ngữ NDIS & dịch vụ cho Người Khuyết Tật

Glossary of terms NDIS and disability services

 
Author: Centre for Culture, Ethnicity and Health
Language: Vietnamese/ Tiếng Việt
Type of resource: Guide
 
Download