Tỉ lệ người thất nghiệp ở Úc lên đến 1 triệu người lần đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: Pexel Valeria Boltneva

 

 

 

Số người thất nghiệp ở Úc đã lên đến một triệu người, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 7.5% trong tháng Bảy, từ 7.4% trong tháng trước đó.

 

Số người thất nghiệp lần đầu tiên vượt mốc một triệu người kể từ khi kỷ lục được lập ra lần đầu cách đây 42 năm, trong bối cảnh người dân Úc đang tiếp tục cảm nhận được những tác động tàn khốc của đại dịch coronavirus.

 

 

 

-Số người thất nghiệp tại Úc trong tháng 7/2020 tạo kỷ lục mới, lên hơn 1 triệu người, theo ABS.

-Việc tái áp dụng yêu cầu phải đi tìm việc để được nhận JobSeeker góp phần vào con số này.

-Tỉ lệ thất nghiệp hiện tại là 7.5%. Dự kiến tỉ lệ thất nghiệp lên 10% cuối năm nay.

 

 

 

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 7.5% trong tháng Bảy so với 7.4% của tháng Sáu trước đó, mặc dù số người tìm được việc làm có sự tăng vọt.

 

Dữ liệu của Nha Thống kê Úc ABS cho thấy 114,700 người đã tìm được việc làm trong tháng Bảy khi các hạn chế về virus được nới lỏng ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

 

Con số này bao gồm 43,500 vị trí công việc toàn thời gian.

 

Tỷ lệ tham gia làm việc hoặc tích cực tìm kiếm việc làm của những người này trong tháng Bảy đã tăng lên 64.7%, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

 

Tuy nhiên, trưởng bộ phận thống kê lao động Bjorn Jarvis của ABS cho biết việc làm vẫn thấp hơn nửa triệu người so với tháng Ba.

 

Dữ liệu tháng Bảy cung cấp thông tin chi tiết về thị trường lao động Úc trong lúc những hạn chế ở Victoria đang ở Cấp độ 3. Dữ liệu lực lượng lao Ông Jarvis nói  “động tháng Tám sẽ cung cấp những chỉ dấu đầu tiên của tác động khi các hạn chế Mức độ 4 có hiệu lực”.

 

Trưởng Kinh tế gia Sarah Hunter của BIS Oxford Economics dự kiến ​​việc làm sẽ giảm trở lại vào tháng Tám vì những ảnh hưởng khi các hạn chế ở Cấp độ 4 của Victoria được áp dụng.

 

 

Tiến sĩ Hunter nói  “Yêu cầu tích cực tìm kiếm việc làm để tiếp tục nhận JobSeeker được tái giới thiệu vào đầu tháng Tám, tỷ lệ thất nghiệp được thiết lập sẽ cao hơn khi theo dõi”.

 

Ngân hàng Trữ kim Úc RBA dự kiến ​​tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt 10% vào cuối năm nay và vẫn ở mức khoảng 7% trong thời gian hai năm tới.

 

Thống đốc Ngân hàng Trữ kim Philip Lowe sẽ đối mặt với dự báo này khi ông có cuộc họp với các chính trị gia liên bang vào thứ Sáu.

 

 

 

 Lần đầu tiên trong lịch sử số người thất nghiệp ở Úc lên hơn một triệu người

 

 

Tỉ lệ người thất nghiệp ở Úc lên đến 1 triệu người lần đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: Pexel Valeria Boltneva

 

 

 

Số người thất nghiệp ở Úc đã lên đến một triệu người, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 7.5% trong tháng Bảy, từ 7.4% trong tháng trước đó.

 

Số người thất nghiệp lần đầu tiên vượt mốc một triệu người kể từ khi kỷ lục được lập ra lần đầu cách đây 42 năm, trong bối cảnh người dân Úc đang tiếp tục cảm nhận được những tác động tàn khốc của đại dịch coronavirus.

 

 

 

-Số người thất nghiệp tại Úc trong tháng 7/2020 tạo kỷ lục mới, lên hơn 1 triệu người, theo ABS.

-Việc tái áp dụng yêu cầu phải đi tìm việc để được nhận JobSeeker góp phần vào con số này.

-Tỉ lệ thất nghiệp hiện tại là 7.5%. Dự kiến tỉ lệ thất nghiệp lên 10% cuối năm nay.

 

 

 

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 7.5% trong tháng Bảy so với 7.4% của tháng Sáu trước đó, mặc dù số người tìm được việc làm có sự tăng vọt.

 

Dữ liệu của Nha Thống kê Úc ABS cho thấy 114,700 người đã tìm được việc làm trong tháng Bảy khi các hạn chế về virus được nới lỏng ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

 

Con số này bao gồm 43,500 vị trí công việc toàn thời gian.

 

Tỷ lệ tham gia làm việc hoặc tích cực tìm kiếm việc làm của những người này trong tháng Bảy đã tăng lên 64.7%, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

 

Tuy nhiên, trưởng bộ phận thống kê lao động Bjorn Jarvis của ABS cho biết việc làm vẫn thấp hơn nửa triệu người so với tháng Ba.

 

Dữ liệu tháng Bảy cung cấp thông tin chi tiết về thị trường lao động Úc trong lúc những hạn chế ở Victoria đang ở Cấp độ 3. Dữ liệu lực lượng lao Ông Jarvis nói  “động tháng Tám sẽ cung cấp những chỉ dấu đầu tiên của tác động khi các hạn chế Mức độ 4 có hiệu lực”.

 

Trưởng Kinh tế gia Sarah Hunter của BIS Oxford Economics dự kiến ​​việc làm sẽ giảm trở lại vào tháng Tám vì những ảnh hưởng khi các hạn chế ở Cấp độ 4 của Victoria được áp dụng.

 

 

Tiến sĩ Hunter nói  “Yêu cầu tích cực tìm kiếm việc làm để tiếp tục nhận JobSeeker được tái giới thiệu vào đầu tháng Tám, tỷ lệ thất nghiệp được thiết lập sẽ cao hơn khi theo dõi”.

 

Ngân hàng Trữ kim Úc RBA dự kiến ​​tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt 10% vào cuối năm nay và vẫn ở mức khoảng 7% trong thời gian hai năm tới.

 

Thống đốc Ngân hàng Trữ kim Philip Lowe sẽ đối mặt với dự báo này khi ông có cuộc họp với các chính trị gia liên bang vào thứ Sáu.