Media Release               

 

 

 

 

29 Tháng 5, 2023

 

Các Cộng đồng Đa sắc tộc được khuyến khích đi xét nghiệm HIV trong Tuần lễ Xét nghiệm.

Cơ quan Multicultural HIV và Hepatitis Service (MHAHS) khuyên mọi người trong các cộng đồng đa sắc tộc nên đi xét nghiệm HIV trong Tuần lễ Xét nghiệm HIV. Với khoảng 9% số người bị nhiễm HIV tại Úc không biết về tình trạng bệnh lý của mình, xét nghiệm là điều rất quan trọng để loại bỏ việc lan truyền HIV cho đến năm 2030.

 

Bà Barbara Luisi, Giám đốc của cơ quan MHAHS, nhấn mạnh rằng xét nghiệm HIV không lúc nào dễ hơn lúc này, với nhiều sự chọn lựa sẵn sàng.

 

“Những chọn lựa xét nghiệm được phổ biến rộng rãi và dễ dàng truy cập, cho phép các cá nhân tự mình kiểm soát sức khoẻ và tinh thần của họ”, theo lời Bà Luisi. Các chọn lựa bao gồm Xét nghiệm HIV Nhanh, Xét nghiệm ngay Tại nhà, và Xét nghiệm Vết máu Khô. Muốn biết thêm chi tiết, hãy truy cập https://mhahs.org.au/index.php/en/hiv/testing-options.

 

Cơ quan MHAHS đồng thời cũng đang mở chiến dịch quảng bá tập sách đã được giải thưởng của mình là: “HIV: Những Điều Bạn Cần Biết” có sẵn để tải xuống dưới dạng sách điện-tử tại:                                                      https://mhahs.org.au/index.php/en/hiv/hiv-what-you-need-to-know. Tập sách này bao gồm những thông tin cần biết về HIV bao gồm xét nghiệm, điều trị và sống chung với HIV.

 

Đối với những người chọn xét nghiệm riêng tư, họ có thể chọn cách Xét nghiệm Vết máu Khô (DBS) qua việc đặt trực tuyến tại https://mhahs.org.au/index.php/en/hiv/testing-for-hiv-at-home. Xét nghiệm DBS là rất dễ sử dụng và cho ra kết quả chính xác trong vòng vài ngày.

 

Cơ quan MHAHS đang làm chiến dịch đa phương tiện trên10 cộng đồng, bao gồm một bộ tài liệu chứa đựng thông tin về bệnh HIV, video, thông báo trên đài phát thanh và các phương tiện truyền thông xã hội. Bộ tài liệu được thiết kế để giúp các tổ chức cũng như những cá nhân cho việc khuyến khích xét nghiệm và nâng cao nhận thức trong cộng đồng của họ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.mhahs.org.au/index.php/en/dbs-kit .

 

Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc Sonam Paljor qua số 0436 649 000 hoặc qua email Sonam.Paljor@health.nsw.gov.au

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversity Programs and Strategy Hub, Population Health, Sydney Local Health District.  

Tel 9515 1234 | Level 1, 300 Bridge Road, Forest Lodge NSW 2037