HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT Ý KIẾN CỦA TRONG CUỘC TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ CƠ CHẾ TIẾNG NÓI DÂN BẢM ĐỊA TẠI QUỐC HỘI - THE VOICE TO PARLIAMENT.

 

 

Cuộc trưng cầu dân ý "Tiếng nói dân Bản địa tại Quốc hội".

 

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc khảo sát quan trọng này về Cuộc trưng cầu Dân ý "Tiếng Nói” (The Voice). Chúng tôi muốn nghe những suy nghĩ và ý kiến ​​của bạn để giúp chúng tôi hiểu quan điểm của cộng đồng. Câu trả lời của bạn được bảo mật và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Bấm vào chữ OK để bắt đầu tham gia trả lời cuộc khảo sát .

 

 

 

 

-