Anthony Albanese, đứng ở giữ, và Thủ hiến tiểu bang New South Wales, Premier Dominic Perrottet. Nguồn: AAP / Rick Rycroft/AP

 

AUSTRALIA - Chính phủ liên bang sẽ gia hạn việc chi trả cho nghỉ bệnh vì COVID-19 vô giới hạn, cho đến khi các tiểu bang và lãnh thổ còn tiếp tục thực hiện việc cách ly. Khoản thanh toán dự trù ngưng lại vào cuối tháng nầy và chi phí sẽ được liên bang san sẻ theo tỷ lệ 50/50.

 

Các khoản thanh toán cho thảm họa do đại dịch, là một phao cứu sinh cho nhiều người, qua các vụ phong tỏa và thời gian cách ly vì COVID.

 

Dự trù khoản thanh toán sẽ chấm dứt đến hết ngày 30 tháng 9, thế nhưng Thủ tướng Anthony Albanese thông báo sẽ kéo dài khoản thanh toán này.

 

Ông Anthony Albanese nói “Việc thanh toán vẫn có sẵn, miễn là tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ áp dụng thời gian cách ly bắt buộc".

"Trong khi yêu cầu sự cô lập bắt buộc, chính phủ liên bang có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ trong thời gian đó”.

 

Tỷ lệ đóng góp vào chi phí là 50/50 giữa liên bang và tiểu bang cùng các vùng lãnh thổ, sẽ vẫn được giữ nguyên.

 

Ông Albanese cho biết, một giới hạn bổ sung sẽ được áp dụng đối với các khoản thanh toán, để ngăn chặn mọi người lợi dụng hệ thống này.

Ông nói "3 khoản thanh toán trong khoảng thời gian 6 tháng sẽ là mức tối đa, trừ khi phải có những trường hợp hết sức bất thường, với lý do tại sao có chuyện như vậy”.

 

Được biết lần đầu tiên các khoản chi trả cho thảm họa được thực hiện vào tháng 8 năm 2020, để cấp cho những người bị buộc phải cách ly mà lại không thuộc diện có quyền nghỉ bệnh.

 

Ban đầu khoản thanh toán được giới hạn ở mức 1500 đô la hai tuần, trong thời gian 14 ngày cách ly bắt buộc.

 

Con số đó giảm xuống còn 750 đô la cho 7 ngày nghỉ phép, đối với những người hưởng lương toàn thời và 450 đô la một tuần, đối với những người làm việc bán thời gian.

 

Hiện nay mức nầy tối đa là 540 đô la, trong 5 ngày cách ly.

 

Cựu Phó Cố vấn Y tế, Tiến sĩ Nick Coatsworth cho biết, nước Úc hiện thay đổi cách thức đối phó với virus.

Tiến sĩ Nick Coatsworth nói “Sẽ phải cân bằng giữa rủi ro mà COVID gây ra cho các cá nhân, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với xã hội rộng lớn đối với sự cô lập bắt buộc, với lực lượng lao động rồi nền kinh tế và những thứ như vậy. Thực tế là mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn với mối đe dọa COVID-19, chúng tôi có thể bắt đầu xử lý COVID-19 giống như các virus đường hô hấp khác”.

 

Trong khi đó Thủ tướng cho biết, thời gian cách ly bắt buộc gần đây đã giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, là điều có thể được thảo luận thêm tại cuộc họp Nội các Quốc gia sắp tới.

Ông Anthony Albanese nói “Chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận về các thỏa thuận trong tương lai vào ngày 30 tháng 9, khi nội các quốc gia sẽ gặp gỡ trực tiếp".

"Tất nhiên có những thỏa thuận khác nhau ở các quốc gia, nhưng những gì chúng tôi đang thấy là dần dần, một hành động đối với COVID được xem như những các vấn đề sức khỏe khác”.

 

Thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Dominic Perrottet từ lâu ủng hộ việc nhận trách nhiệm cá nhân về các lệnh y tế tùy tiện.

 

Ông nói với các ký giả ở Sydney rằng, cần phải thống nhất hơn, giữa COVID và các bệnh hô hấp khác như cảm cúm.

Ông nói “Quan điểm của tôi là chúng ta cần chuyển sang một hệ thống khác, xa rời khỏi các qui định về y tế công cộng".

"Chúng ta không thể áp dụng các lệnh về y tế công cộng của chính phủ tiểu bang vĩnh viễn được".

"Điều chúng ta cần làm là chuyển sang một hệ thống, mà nếu bạn ốm thì ở nhà và nếu khỏe thì đi làm hay đi học, rồi bạn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình”.

 

Kể từ khi được giới thiệu, các khoản thanh toán nghỉ phép sau thảm họa đại dịch, đã tiêu tốn của người thọ thuế hơn 2,2 tỷ đô la.

 

Thế nhưng những người khác cũng lo ngại về ảnh hưởng lâu dài của COVID và chi phí của nó đối với nền kinh tế và hệ thống y tế.

 

Dân biểu độc lập, bác sĩ Monique Ryan nói rằng chính phủ cần 'suy nghĩ lại' về COVID kéo dài:

Bác sĩ Monique Ryan nói “Chúng tôi có một nhóm người ngày càng tăng với COVID kéo dài trong cộng đồng và không có kế hoạch cho họ". "Chúng tôi thực sự không có tầm nhìn về cách chính phủ sẽ đối phó với COVID, trong 6 đến 12 tháng tới".

"Tôi nghĩ điều chúng ta có thể làm, qua việc thiết lập lại cuộc đối thoại về tình trạng này và thảo luận các cách thức ngành y tế, cũng như nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng ra sao”.

 

Bà nói rằng nước Úc cũng sẽ cần phải đối mặt với sự lây nhiễm từ nước ngoài, vì Bắc bán cầu phải đối mặt với làn sóng vào mùa đông và đang kêu gọi triệu tập một hội nghị thượng đỉnh, về việc xử lý đại dịch đang diễn ra.

“Chúng tôi biết dịch bệnh vẫn chưa biến mất và có rất nhiều nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể hơn vào mùa đông, ở các vùng phía bắc".

"Vì vậy thay vì phủ nhận, những gì chính phủ tiểu bang và liên bang cần làm là thể hiện sự lãnh đạo về vấn đề này, nói chuyện với nhau và đưa ra một kế hoạch làm giảm nhẹ sự lo lắng của chúng tôi, về vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi trong 6 đến 12 tháng”.

 

Được biết Chính phủ thành lập một Ủy ban Quốc hội về vấn đề COVID kéo dài và sẽ báo cáo lại vào đầu năm tới.