Impact of COVID 19 on Australian economy Source: SBS

 

 

Năm triệu người Úc sẽ sớm nhận được 750 đô la trong tài khoản ngân hàng của họ theo kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của Covid-19.

 

 

Năm triệu người Úc sẽ sớm nhận được 750 đô la trong tài khoản ngân hàng của họ theo kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do COVID-19 gây ra.

 

Các khoản tài trợ này sẽ bắt đầu từ hôm nay thứ hai 13/7/2020.

 

Khoản tài trợ này dành cho những ai và được cấp như thế nào?

Khoản trợ giúp tài chánh này mang tên The 750-dollar Economic Support Payment, tức Khoản Trợ cấp nhằm Hỗ trợ Kinh tế 750 đô la nhằm mục đích giúp những người Úc có thu nhập thấp đang gặp khó khăn về tài chính vì ảnh hưởng của COVID-19.

 

750 đô la tiền mặt sẽ được cấp một lần cho 5 triệu người hội đủ điều kiện, bao gồm những người đang lãnh các loại trợ cấp dành cho người già, người tàn tật, người chăm sóc, trợ cấp cựu chiến binh và phụ cấp lợi tức cho cựu chiến binh, những người đang nhận phụ cấp cấp thuế cho gia đình phần A và B, và những người có một trong hai loại thẻ chước giảm y tế là Commonwealth Seniors Health Card và Pensioner Concession Card.

 

 

Đây là đợt trợ cấp thứ nhì

Đợt thứ nhất đã được thực hiện hồi đầu năm nay cho khoảng 6,6 triệu người đang nhận được một hình loại trợ cấp nào đó từ Centrelink.

Vào thời điểm đó, Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cho biết ông hy vọng khoản tài trợ này không chỉ giúp các cá nhân, mà cả các doanh nghiệp địa phương.

 

Kinh tế gia Chris Richardson nhận định dường như những đa số những người được trợ cấp đã dùng số tiền này để mua hàng hóa.

 

Ông Richardson nói:

Thành công nổi bật ở Úc về mặt kinh tế cho đến nay là mọi người đã tiếp tục chi tiêu nhiều hơn mức khiêm nhường mà Bộ Ngân khố và Ngân hàng Trữ kim đã phỏng đoán.

 

Vì vậy sau đó, chính phủ liên bang đã tuyên bố sẽ tài trợ đợt thứ nhì cho một số người có thu nhập thấp đã được trợ cấp trong đợt đầu, và nay chúng ta thấy là số người được nhận lãnh đợt nhì cũng lên đến 5 triệu người, và dĩ nhiên chính phủ cũng kỳ vọng những người được trợ cấp nên tiêu dùng khoản tiền này đúng cách để góp phần vào việc thúc đẩy nền kinh tế nước Úc trong thời đại dịch.

 

Tổng số tiền trợ cấp đợt đầu là 5,6 tỷ đô la, trong khi đợt hai dự kiến ​​sẽ là 3,8 tỷ đô la. Như vậy hai đợt trợ cấp tổng cộng sẽ là khoảng 9,4 tỷ đô la và khoảng một nửa số ngân khoản này được dành cho những người đang lãnh trợ cấp chính phủ.

 

Các trường hợp ngoại lệ trong đợt trợ cấp lần thứ nhì

Những người nằm trong hai diện được trợ cấp trở lên, chẳng hạn đang lãnh trợ cấp người già - age pension, và cũng có thẻ chước giảm y tế Commonwealth Seniors Health Card, chỉ được lãnh một lần 750 đô la mà thôi.

 

Những người đang lãnh phụ cấp Youth Allowance hay Jobseeker và đã được trợ cấp 750 đô la trong đợt đầu cũng không được nhận đợt này là vì họ đã được tài trợ thêm 550 đô la ngoài số tiền phụ cấp lợi tức Covid Supplement họ đang được lãnh mỗi hai tuần một lần.

 

Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội Anne Ruston giải thích:

Khoản thanh toán này nhằm trợ giúp thêm cho những người về hưu, các gia đình, các cựu chiến binh và những người có thẻ chước giảm y tế hội đủ điều kiện và không nhận được phụ cấp Coronavirus mỗi hai tuần trong khuôn khổ các khoản tài trợ mà chính phủ đang dành cho họ hiện nay.

 

 

Khi nào nhận được trợ cấp và có cần phải làm đơn?

Những người hội đủ điều kiện sẽ được chính phủ tự động bỏ 750 đô la tiền mặt vào trương mục ngân hàng của họ từ hôm nay cho đến cuối tháng 7 năm 2020, nghĩa là họ không phải nộp đơn hay làm giấy tờ gì cả.

 

Tuy nhiên đối với những người đang nhận Phụ cấp Thuế cho Gia đình FTB, thời gian họ nhận 750 đô la này tùy thuộc vào cách nhận trợ cấp.

 

Nếu họ nhận được phụ cấp FTB mỗi hai tuần một lần hoặc nếu họ đã chọn được tài trợ FTB vào cuối năm tài chính, họ sẽ tự động có được 750 đô la này trong sổ băng từ thứ tư 15 tháng 7 năm 2020, tức thứ tư tuần này.

 

Tuy nhiên, nếu họ cần khai thuế để nhận phụ cấp FTB vào cuối tài khóa 2020-21, họ sẽ nhận được 750 đô la sau khi Sở Thuế đã xem xét xong hồ sơ khai thuế của họ, nghĩa là họ chỉ có thể nhận được khoản trợ cấp đợt hai này sớm nhất là vào tháng 7 năm tới, 2021.