Chính quyền tiểu bang Nam Úc tiết lộ cuộc tấn công đã xảy vào thứ Sáu, ngày 10/12. (ABC: Four Corners)

 

 

 

 

NAM ÚC - Tổng trưởng Ngân Khố tiểu bang Nam Úc nói gần 80,000 nhân viên khu vực công ở tiểu bang Nam Úc "nên hiểu rằng" thông tin cá nhân của họ đã bị xâm nhập trong một cuộc tấn công mạng gần đây.

 

 

Chính quyền tiểu bang Nam Úc hôm thứ Sáu, ngày 10/12, đã thông báo rằng cuộc tấn công vào phần mềm (nhu liệu) tính lương của họ, Frontier, khiến thông tin cá nhân của từ 38,000 đến 80,000 nhân viên bị tấn công.

 

 

Dữ liệu bao gồm tên, ngày sinh, số hồ sơ thuế, địa chỉ nhà, chi tiết tài khoản ngân hàng, tiền lương và tiền trợ cấp hưu trí.

 

 

Tổng trưởng Ngân khố Tiểu bang, Rob Lucas, hôm đầu tuần rồi xác nhận số nhân viên bị ảnh hưởng là gần 80,000 người.

 

 

Ông Lucas nói: “Tôi khuyên tất cả các nhân viên khu vực công, ngoại trừ nhân viên của Bộ Giáo dục, những người thuộc một hệ thống trả lương khác, nên nghĩ rằng thông tin cá nhân của họ đã bị xâm nhập trong cuộc tấn công mạng vào hệ thống phần mềm (nhu liệu) Frontier Software.”

 

"Thay mặt Chính quyền, một lần nữa tôi xin lỗi những nhân viên bị ảnh hưởng và sẽ bảo đảm họ tiếp tục được thông báo khi cuộc điều tra của chúng tôi với Frontier Software tiếp tục."

 

 

Trong một tuyên bố, ông Lucas cho biết chính quyền đã thực hiện một số hành động để "giải quyết tất cả các khu vực có khả năng bị tấn công".

 

Những hành động đó bao gồm làm việc với cơ quan thuế để tăng cường các biện pháp bảo mật, thông báo cho các ngân hàng để tăng cường các biện pháp bảo vệ tài khoản ngân hàng của nhân viên, cảnh báo cho hệ thống hưu bổng thuộc khu vực công, và thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ giữ tiền lương tiết kiệm của chính phủ tiểu bang.

 

 

Các biện pháp kiểm soát cũng được dịch vụ tính lương đư thêm vào để xác thực những thay đổi được thực hiện hoặc yêu cầu đối với chi tiết cá nhân của nhân viên.

 

 

Chính quyền tiểu bang cũng đã thông báo cho Ủy ban Quyền riêng tư (Privacy Committee) của tiểu bang, Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc Đại Lợi (Office of the Australian Information Commissioner), và Cảnh sát Liên bang Úc về vụ tấn công mạng này.

 

 

Các nhân viên chính phủ tuần trước đã được khuyên nên thực hiện "hành động đề phòng" như liên hệ với các tổ chức tài chính của họ và thay đổi mật khẩu của họ.

 

 

Nev Kitchin, Tổng thư ký của Hiệp hội Dịch vụ Công cộng Tiểu Bang Nam Úc (Public Service Association of SA) cho biết tổ chức này mong đợi chính quyền "làm mọi thứ có thể để giảm thiểu tác động của vụ tấn công mạng này".

 

Ông Kitchin nói: “Chúng tôi hy vọng chính quyền tiểu bang sẽ thực hiện tất cả các bước có thể để xem xét lại các biện pháp an ninh mạng nhằm ngăn chặn sự kiện như vậy xảy ra trong tương lai.”