Ngành tài nguyên của tiểu bang Nam Úc đã nhận được nhiều lời kêu gọi muốn phát triển năng lượng hạt nhân trong tiểu bang. Credit: EPA

 

 

 

 

 

NAM ÚC - Những lời kêu gọi muốn phát triển năng lượng hạt nhân và phát triển hơn nữa các dự án khí đốt ở tiểu bang Nam Úc được đưa vào danh sách những việc cần làm từ ngành tài nguyên của tiểu bang.

 

 

Trong một bản đệ trình lên chính quyền tiểu bang trước kỳ ngân sách bang vào tháng Sáu, Văn Phòng Khai Khoáng và Năng Lượng Tiểu Bang Nam Úc – South Australia Chamber of Mines and Energy (SACOME) - cũng đã liệt kê một số dự án phát triển quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

 

Rebecca Knol, Giám đốc điều hành của SACOME, cho biết ngân sách cần phải bao gồm các cam kết tài trợ khuyến khích tăng trưởng trong lĩnh vực tài nguyên để tạo thêm việc làm và của cải cho người dân Nam Úc.

 

 

Bà nói: “Lĩnh vực tài nguyên đã củng cố tình trạng của tiểu bang trong suốt đại dịch COVID-19, hiện đang dẫn dắt sự phục hồi kinh tế và sẵn sàng tạo ra tăng trưởng kinh tế phù hợp với các mục tiêu của chính quyền”.

 

"Lãnh vực này rõ ràng là lãnh vực cung cấp sức mạnh cho nền kinh tế tiểu bang.”

 

 

Các dự án nằm trong danh sách mong muốn bao gồm sáng kiến ​​an ninh nguồn nước ở vùng phía bắc, bảo trì đường bộ trong khu vực vùng quê, và nâng cấp đường cao tốc Whyalla đến Port Augusta thành đường hai chiều.

 

 

Văn phòng SACOME cũng kêu gọi xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá trình trạng kinh tế ngành tài nguyên để xác định và ưu tiên các cơ hội đầu tư và để chính quyền xác định rõ các kế hoạch chuyển đổi năng lượng của mình, bao gồm cả tương lai đối với năng lượng hạt nhân.

 

 

Văn phòng này nói rằng chính quyền nên thúc đẩy sự phát triển của một ngành công nghiệp hạt nhân, và nhằm giúp đa dạng hóa hơn nữa nền kinh tế tiểu bang.

(Theo 7news.com.au)